Những điều kiện để khai thêm người
Date: Monday, January 23 @ 16:38:31 EST
Topic: Tài Chánh


 vào hồ sơ thuế của bạn

Bài viết này nhằm giúp đồng hương chuẩn bị cho mùa khai thuế sắp tới. Chúng tôi không có tham vọng tŕnh bầy chi tiết và đầy đủ những luật lệ về thuế. Chúng tôi chỉ mong đưa lên đây những điều tổng quát, để quí vị có một ư niệm chung chung về quyền lợi cuả người trả thuế.

Ngoài người phối ngẫu ra, bạn có thể khai những người khác là người phụ thuộc (dependent) vào hồ sơ thuế của bạn để được khấu trừ thêm tiền thuế.
Các người phụ thuộc này phải hội đủ 5 điều kiện sau đây:

1. Là thành viên cùng sống dưới một mái nhà, hoặc có liên hệ với người trả thuế.
Người phụ thuộc phải:

- Ở chung với người trả thuế trọn năm như là thành viên của gia đ́nh (household), hoặc
- Có liên hệ họ hàng thân thuộc với người trả thuế, không cần phải sinh sống trọn năm với người trả thuế:
- Con, cháu, chắt... (con nuôi hợp pháp được coi như con chính thức)
- Con ghẻ (stepchild)
- Anh chị em ruột, anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, anh em ghẻ, chị em ghẻ.
- Cha mẹ, ông bà hoặc các vị tổ tiên trực hệ. Nhưng không được kể cha mẹ nuôị.
- Cha ghẻ hoặc mẹ ghẻ (stepfather, stepmother)
- Anh em hoặc chị em của cha hay của mẹ.
- Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, con rể, con dâu, anh em rể, chị em dâu.

Bạn cũng có thể khai một đứa trẻ sơ sinh vào hồ sơ thuế, cho dù đứa trẻ sơ sinh này chỉ sống trong một khoảnh khắc ngắn.

Lưu ư: Một người tạm thời vắng nhà th́ vẫn được coi như là sinh sống và là thành viên của gia đ́nh trọn năm. Tạm thời vắng nhà gồm có đi học xa, đi nghỉ hè, nằm bệnh viện, hay vắng nhà v́ nghĩa vụ quân sự.
 
2. Là công dân hay cư dân Hoa Kỳ

Người phụ thuộc bất cứ lúc nào trong năm đă là:
- Công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ, hay là
- Cư dân Gia Nă Đại hoặc Mễ tây Cơ.
Về phương diện thuế vụ, đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài, được coi như có quốc tịch Hoa Kỳ, nếu cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ.

3. Khai thuế chung.
Nói chung th́ người phụ thuộc không được khai thuế chung cùng một hồ sơ thuế với chồng hay vợ của họ. Lư do là một người không được có tên ở hai hồ sơ thuế khác nhau để được xin miễn trừ (exemption) hai lần. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ: người phụ thuộc có thể khai chung cùng hồ sơ thuế với người phối ngẫu của ḿnh chỉ với mục đích là lấy lại tiền thuế (refund) chứ không phải là để xin miễn trừ thuế.

4. Mức thu nhập
Bạn không thể khai một người vào hồ sơ thuế của bạn để được miễn trừ nếu người này có mức thu nhập (gross income) bằng hay nhiều hơn $3,000 (cho năm 2002).

Có hai trường hợp không áp dụng mức lợi tức này:
- Con của người trả thuế dưới 19 tuổi.
- Con của người trả thuế dưới 24 tuổi và là sinh viên học toàn thời gian (a full time student).

Cũng nên biết rằng hai trường hợp ngoại lệ này không được áp dụng cho con dâu và con rể. Chỉ áp dụng cho các con của người trả thuế.

Xin đơn cử một vài thí dụ cho dễ hiểu:
- Ông A, 67 tuổi, sống chung với con trai của ông là B. Năm 2002 ông A lănh tiền hưu trí là $4,500. Giả tỉ cả 4 điều kiện kia đều hội đủ. Vậy anh B có thể khai Ông A là người phụ thuộc trên hồ sơ thuế của B không?

Trả lời: KHÔNG, v́ thu nhập của A là $4,500 nhiều hơn mức ấn định là $3,000.
-  Anh D, 18 tuổi, dự tính đi học đại học vào mùa thu năm 2002. Anh D trong năm 2002 đi làm kiếm được $4,600. Như vậy cha mẹ của anh D có thể khai anh vào hồ sơ thuế không?
Trả lời: CÓ, v́ anh D dưới 19 tuổi.

5. Phụ cấp (support)
Người trả thuế phải chứng minh rằng đă chu cấp cho người phụ thuộc quá phân nửa tổng số tất cả các chu cấp.

Lẽ dĩ nhiên là một người không thể đứng tên là người phụ thuộc trong hai hồ sơ thuế khác nhau.

Lưu ư: Quí vị nên chuẩn bị sẵn sàng thẻ an sinh xă hội (social secutity card) của những người mà quí vị dự tính khai trên hồ hơ thuế. Sở Thuế sẽ kiểm chứng lại tất cả tên và số an sinh xă hội trong hồ sơ thuế xem có phù hợp với hồ sơ lưu trữ tại Sở Quản Trị An Sinh Xă Hội không. Nếu có sự khác biệt, việc trả lại tiền thuế cho quí vị có thể bị tŕ hoăn.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=607