Sở Di Trú Vừa Công Bố Thể Thức Xin Thẻ Xanh
Date: Thursday, January 19 @ 16:30:11 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Theo Diện PIP

Hoa Thịnh Đốn -- Ngày 26 tháng 12, 2002  Sở Di Trú và Nhập Tịch (INS) chính thức công bố thể thức cho phép một số trường hợp PIP nộp đơn xin thẻ xanh.
Thể thức này ấn định việc thi hành điều 586 trong công luật PL 106-429, được ban hành từ tháng 11 năm 2000.

Theo điều luật này, những người Việt, Cambốt, hay Lào đến Hoa Kỳ theo diện đặc miễn v́ công ích (public interest parole, hay PIP) hay đặc miễn v́ nhân đạo (humanitarian parole) trước ngày 1 tháng 10, 1997 có quyền tự ḿnh đứng ra nộp đơn xin quy chế thường trú để có thẻ xanh. Nếu được chấp thuận th́ quy chế thường trú sẽ tính kể từ ngày đặt chân vào Hoa Kỳ. Như vậy ngay sau khi có thẻ xanh, những trường hợp này có thể xin nhập tịch thay v́ phải chờ thêm 4 năm 9 tháng.

Chỉ những ai nộp đơn xin thẻ xanh sau ngày thể thức được ban hành th́ mới được hưởng quyền lợi của điều luật kể trên.

Thời hạn nộp đơn sẽ bắt đầu ngày 27 tháng 1, 2003 và sẽ chấm dứt ngày 25 tháng 1, 2006. Tuy nhiên v́ điều luật 586 ấn định đỉnh số là 5 ngàn hồ sơ và do đó những hồ sơ nộp sau con số 5 ngàn sẽ không được giải quyết dù nộp trong thời điểm kể trên.

Trong thể thức vừa được công bố, INS chỉ định văn pḥng Nebraska làm trung tâm giải quyết mọi trường hợp PIP xin thẻ xanh theo điều luật 586. Việc sắp xếp này sẽ giúp tránh được t́nh trạng sơ xuất bởi nhân viên di trú thuộc các văn pḥng INS địa phương v́ không nắm rơ luật mới.

Những ai muốn nộp đơn xin làm việc trong thời gian chờ đợi thẻ xanh th́ có thể nộp mẫu I-765 cùng lúc với đơn xin thường trú. Những ai muốn du lịch trong thời gian chờ đơn th́ phải nộp thêm mẫu I-131để xin tái nhập cư theo diện đặc miễn khi trở lại Hoa Kỳ. Đương đơn sẽ bị kiểm tra tại cảng nhập cảnh mỗi lần nhập cư vào Hoa Kỳ trở lại.

Sở Di Trú sẽ thông báo với đương đơn dù hồ sơ xin thường trú được chấp thuận hay bị từ chối. Nếu bị từ chối th́ đương đơn có quyền kháng cáo với Văn Pḥng Kháng Cáo Hành Chánh của INS.

Việc ban hành thể thức chậm trễ đến hai năm sau khi điều luật 586 được ban hành một phần là do hậu quả của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong thời gian qua Sở Di Trú đă phải dồn nhiều nỗ lực để truy lùng những thành phần khủng bố có thể đă trà trộn vào Hoa Kỳ theo đường tị nạn hay di dân.

Nhằm kêu gọi sự quan tâm của Sở Di Trú, trong năm 2001 và rồi năm 2002 UBCNVB đă hướng dẫn cho nhiều đồng hương viết thư cho các vị dân cử của ḿnh, kêu gọi họ can thiệp với Sở Di Trú. Nhân viên của UBCNVB ở nhiều nơi đă thành lập phái đoàn tiếp xúc trực tiếp với các vị dân cử để yêu cầu họ can thiệp để thể thức kể trên sớm được ban hành.

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=596