Những Con Số Mới Nhất về Hôn Nhân
Date: Thursday, September 29 @ 17:35:30 EDT
Topic: Mái Ấm Gia Đình


và Gia Đình tại Hoa Kỳ

Phạm Hoạt

Tôi xin được gửi tới quý vị đề tài này trong hai phần:

Phần I: Những con số mới nhất về hôn nhân và gia đình tại Hoa Kỳ
Phần II: Một vài suy nghĩ về “Những con số”.

I.   Lập Gia Đình:
Hôn nhân trong những thập niên mới đây cho thấy rằng Người Mỹ mỗi ngày mỗi ít chọn đời sống hôn nhân, và con số mới nhất muốn nói rằng tỷ số lập gia đình tại Hoa Kỳ tiếp tục sút giảm. Từ thập niên 70, số bách phân những cặp đã thành hôn nhận rằng mình “rất hạnh phúc” từ từ giảm dần; tuy nhiên trong thập niên vừa qua xu hướng này xoay sang chiều tích cực hơn.Số thành hôn trong số 1,000 người phụ nữ độc thân, tuổi từ 15 hay lớn hơn. Thống kê từ năm 1960 tới 2004.

Từ 1973, General Social Survey, đều đặn thăm dò những cặp vợ chồng tiêu biểu trong giới người Mỹ đã lập gia đình về hôn nhân của họ nếu họ (1) “rất hạnh phúc”, (2) “khá hạnh phúc”, (3) “không mấy hạnh phúc”.
Số bách phân, nam cũng như nữ, nói rằng “rất hạnh phúc” giảm dần dần trong 25 năm qua.

Phần trăm những cặp vợ chồng trên 18 tuổi nói rằng hôn nhân của họ hạnh phúc.

II.   Ly Dị:
Tỷ số ly dị tại Mỹ ngày nay gần gấp đôi số ly sị năm 1960, tuy nhiên giảm chút đỉnh khi đã vươn tới cao độ trong lịch sử Mỹ vào đầu thập niên 1980. Trung bình tỷ số ly dị hay ly thân vào khoảng từ 40% tới 50%.

Tỷ số ly dị trong số 1,000 phụ nữ thành hôn, tuổi từ 15 trở lên.

III.  Sống Chung Không Hôn Thú
Số cặp sống chung không hôn thú gia tăng cách kinh ngạc trong 4 thập niên qua và vẫn tiếp tục gia tăng. Phần đông giới trẻ Mỹ sống chung một thời gian không cheo cưới trước khi thực sự cưới nhau.

Khoảng thời gian từ năm 1960 và 2004, tại Mỹ, số các cặp không cheo cưới tăng gần 1,200%.

Đơn vị tính theo triệu.

IV.  Gia Đình Dễ Tan Vỡ và Con Cái:
Số phần trăm con cái lớn lên trong một gia đình dễ tan vỡ – thường không cha – gia tăng khủng khiếp trong 4 thập niên qua. Lý do chính vì gia tăng ly dị, đẻ hoang, và chung sống không hôn thú. Bảng 05 dưới đây cho thấy tỷ số trẻ em sống với mẹ mà không có cha hoặc sống với cha nhưng vắng bóng mẹ.

Phần trăm các gia dình có con cái dưới 18 tuổi còn ở với cha mẹ.

V. Đứa Con Như “Cái Nôi Của Gia Đình” Đã Mất:
Sự hiện diện của con cái trong gia đình người Mỹ đã giảm sút moat cách đáng ngại từ name 1960 do sự ước tính mức sinh sản và phần trăm các gia đình có con cái.  Nhiều dấu chỉ khác cho thấy tình trạng đi xuống này đã làm sút giảm cái hình ảnh đứa con lá “cái nôi” của gia đình trên đất nước này và làm yếu đi cái thể chế của hôn nhân.

Phần trăm trẻ dưới 18 tuổi sống với mẹ (hoặc cha).

Trích dịch từ:
“The State Of Our Unions, 2005” The Social Health Of Marriage In America.
The National Marriage Project.
Rutgers, The State University Of New Jersey.

Mạch Sống Số 39, tháng 9, 2005This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=331