Mún có đ̉i thay, chúng ta phải hành &#
Date: Saturday, March 05 @ 07:43:31 EST
Topic: Quan Điểm


Lời chúc T́t đ̀ng bào và đ̀ng hương

Ngày 7 tháng 2, 2016

Trước th̀m năm mới, ti c̀u chúc đ̀ng bào thn thương ở trong nước và t́t cả đ̀ng hương quý ḿn trn khắp th́ giới năm Bính Thn được sức khoẻ d̀i dào, hưởng hạnh phúc trong gia đình, và đạt thắng lợi ngoài trường đời.

Đ́i với non sng đ́t nước Vịt Nam, chúng ta hãy cùng nhau ước vọng sự đ̉i thay sẽ sớm đ́n, đ̉ sao cho xã ḥi được cởi trói, người dn được tn trọng v̀ nhn quỳn và nhn ph̉m, và qu hương được mãi mãi vẹn toàn và đ̣c ḷp.

Nhưng chúng ta khng th̉ chỉ ước vọng. Mún có đ̉i thay, chúng ta phải hành đ̣ng.

Mún có dn chủ thì người dn phải chủ đ̣ng đ̉ thay đ̉i cán cn th́ và lực giữa mình và chính quỳn. Mún thay đ̉i cán cn ́y thì người dn phải ṭp hợp lại thành những t̉ chức ngày càng chặt chẽ v̀ quy củ và càng lớn ṛng v̀ quy m, đ̣c ḷp với chính quỳn đ̉ r̀i sẽ có ngày kỉm soát chính quỳn.Ṃt cách cụ th̉, hãy củng ć và phát huy c̣ng đ̀ng tn giáo hay t̉ chức xã ḥi dn sự của mình ńu đã có. Còn ńu chưa có thì hãy đ́n với nhau đ̉ thành ḷp những c̣ng đ̀ng tn giáo hay t̉ chức xã ḥi dn sự mới. R̀i phát trỉn chúng v̀ ṇi lực, v̀ ś lượng và v̀ t̀m ảnh hưởng ln toàn xã ḥi. Đó là trách nhịm của đ̀ng bào ở trong nước.

Còn trách nhịm của người Vịt ở hải ngoại là tạo ra khoảng khng gian an toàn cho người ở trong nước ṭp hợp lại với nhau mà khng bị đàn áp. Người Vịt ở hải ngoại có ṃt lợi th́ ŕt lớn. Đó là tư cách cng dn của các qúc gia mà ch́ đ̣ ở Vịt Nam đang c̀u cạnh, như là Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Úc, Nḥt... Chúng ta hãy ṭn dụng tư th́ ́y đ̉ ṿn đ̣ng qúc t́ nhằm ngăn ngừa sự đàn áp và đ̉y lùi khi nó x̉y ra cho đ̀ng bào ở trong nước.

Với hai bước trong-ngoài nhịp nhàng, chúng ta sẽ xoay chuỷn ṿn nước. Trong ś g̀n 200 qúc gia trn th́ giới, đ́n nay 3/4 đã đạt dn chủ hay đang tín đ́n dn chủ, mà mới đy nh́t là Mín Địn. Thì tại sao chúng ta, người Vịt Nam, khng làm được?

Ti tin rằng chúng ta sẽ làm được ńu Xun này chúng ta cùng nhau quýt tm bắt tay vào những vịc cụ th̉ và thít thực như vừa trình bày đ̉ sớm đem mùa xun dn chủ v̀ trn qu hương.

Knh mến,

Nguyễn Đnh Thắng

http://freevietnews.com/audio/TsNguyenDinhThang_ChucTet2016This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3046