Nhập gịng chính HK để thay đổi VN
Date: Wednesday, August 13 @ 23:35:15 EDT
Topic: Quan Điểm


Tạo Thế Đứng: Cơ Hội Trong Năm Nay Ở Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 13 tháng 8, 2014

http://machsong.org

Cuộc tranh cử Thượng Viện năm nay cho cộng đồng Việt cơ hội để nâng thế đứng của ḿnh lên một nấc cao hơn trong chinh truong Hoa Kỳ.

Đảng Dân Chủ đang nắm đa số ở Thượng Viện với 53 ghế cộng với 2 ghế độc lập hầu như luôn luôn kết với Đảng Dân Chủ. Do đó có thể tính là Dân Chủ có 55 ghế và Cộng Ḥa 45 ghế.

Cứ 2 năm, 1/3 số ghế ở Thượng Viện phải tranh cử. Trong số 33 ghế phải tranh cử năm nay th́ 20 ghế là của Dân Chủ so với 13 ghế của Cộng Ḥa.

Đảng Dân Chủ có thể yên tâm nắm chắc 45 ghế. Cộng Ḥa đang nắm chắc 46 ghế. C̣n 9 ghế chưa ngă ngũ về bên nào.

Đây là thế hoàn toàn cân bằng: Mỗi bên chỉ cần đúng 5 ghế là nắm Thượng Viện. Trong số 9 ghế chưa ngă ngũ, nếu Dân Chủ đạt 5, th́ mỗi bên có đúng 50 ghế ở Thượng Viện. Tuy nhiên Phó Tổng Thống chủ tŕ Thượng Viện và có lá phiếu quyết định trong trường hợp số phiếu ngang bằng nhau. V́ Phó Tổng Thống thuộc Đảng Dân Chủ nên Đảng Dân Chủ xem như nắm đa số.C̣n như nếu Cộng Ḥa đạt 5 trong 9 ghế chưa ngă ngũ th́ Cộng Ḥa có 51 ghế và dân chủ 49. Nghĩa là Cộng Ḥa nắm đa số.

Ít khi nào lại có sự cân bằng chênh vênh như vậy. Chỉ sơ sẩy hơn thua một ghế là cục diện của Thượng Viện và chính trường Hoa Kỳ hoàn toàn thay đổi.

Cử tri Mỹ gốc Việt có thể góp phần quyết định cục diện của chính trường Hoa Kỳ năm 2015.

Dưới đây là tỉ lệ chênh lệch giữa ứng cử viên Cộng Ḥa và Dân Chủ cho 9 ghế kể trên. Số âm là Dân Chủ dẫn đầu c̣n số dương là Cộng Ḥa dẫn đầu.

Tiểu Bang

Tổng
Dân Số

Tỉ lệ chênh lệch

Số phiếu chênh lệch

Dân Số Người Việt

Alaska

711,139

0.40%

1,035

1,307

Arkansas

2,916,372

3.00%

23,399

5,424

Colorado

5,029,196

-1.50%

-26,816

27,918

Georgia

9,687,653

3.20%

83,845

52,622

Iowa

3,047,646

0.80%

9,067

10,459

Kentucky

4,340,167

2.50%

35,292

5,479

Louisiana

4,533,372

1.00%

12,972

31,967

Michigan

9,897,264

-4.40%

-143,802

17,045

North Carolina

9,535,483

-1.80%

-48,607

32,345

 

Chúng ta thấy có những nơi chỉ hơn nhau 1%, 2% như Alaska, Colorado, Iowa, Kentucky, Louisiana và North Carolina. Đây là những nơi mà cử tri gốc Việt có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử.

Ở 3 tiểu bang Arkansas, Georgia, và Michigan th́ sự chênh lệch là 3% đến 4.4%. Dù vậy cử tri gốc Việt vẫn có ảnh hưởng đáng kể. Chẳng hạn ở Georgia nơi tỉ lệ là 3.2% nghiêng về Cộng Ḥa th́ số cử tri gốc Việt có tiềm năng làm thay đổi gần 1%.

V́ 9 ghế này là trận địa ăn thua nên cả 2 đảng sẽ dồn sức để chạy nước rút trong tháng chót vận động tranh cử. Kết quả là khoảng cách biệt thường thu hẹp lại trước ngày bầu cử. Ảnh hưởng của cử tri gốc Việt lại sẽ càng tăng lên. Chúng tôi đang làm việc với một số nhóm ở các tiểu bang kể trên để chứng minh rằng người Mỹ gốc Việt có khả năng thay đổi cục diện của chính trường Hoa Kỳ.

Nếu trong 3 tháng tới chúng ta làm đúng cách, cuộc tổng vận động của chúng ta ở Thượng Viện trong năm 2015 chắc chắn sẽ vượt hơn cả năm nay. Với tư thế vững chăi hơn, tiếng nói ảnh hưởng hơn, chúng ta sẽ đóng góp được đáng kể hơn cho sự thay đổi ở Việt Nam.

Dù không là cư dân của 9 tiểu bang kể trên, cử tri gốc Việt ở các nơi khác vẫn có thể góp phần tạo thế đứng chung bằng cách tham gia thật đông đảo trong mùa tranh cử năm nay. Lá phiếu cử tri Hoa Kỳ đang là vũ khí để giúp thay đổi Việt Nam, một vũ khí mà chế độ độc tài ở trong nước không có và cũng không thể mua được.

Để theo dơi các cuộc chạy đua vào Thượng Viện và Hạ Viện năm 2014: http://www.realclearpolitics.com/

This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2935