DB Wolf lên tiếng về LM Lợi và CTS Bạch Phụng
Date: Thursday, April 03 @ 17:52:20 EDT
Topic: Ngày Vận Động VN


DB Wolf: ĐS Shear hãy bảo vệ chức sắc tôn giáo đã điều trần

BPSOS, Ngày 3 tháng 4, 2014

http://machsong.org

Đúng một tuần sau buổi điều trần do Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos triệu tập, DB Frank Wolf, Chủ Tịch của Uỷ Hội và cũng là người chủ toạ buổi điều trần, gửi thư cho Đại Sứ David Shear ở Hà Nội để yêu cầu theo dõi tình trạng an nguy của hai vị chức sắc tôn giáo đã tham dự điều trần: LM Phan Văn Lợi và nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng của đạo Cao Đài.

“Tôi hết lòng cảm phục sự can đảm mà các nhân chứng này đã biểu tỏ. Góc nhìn của họ rất cần thiết cho việc thấy được toàn cảnh về thực trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam”, DB Wolf viết cho vị Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam.

DB Wolf kêu gọi ĐS Shear hãy bảo vệ an toàn cho hai vị chức sắc này và gặp họ để tiếp tục thảo luận về các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam và chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ đối với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở quốc gia này.

Ở cuối thư, DB Wolf viết tay và nhấn mạnh: “Việc Ông thực hiện các điều trên rất là quan trọng. Làm ơn cho tôi biết kết quả. Cảm ơn.”

Năm ngày trước buổi điều trần, nghĩa là ngay khi thành phần ra điều trần được chính thức công bố, công an đã bao quanh nhà của nữ Chánh Trị Sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng. Đúng ngày điều trần, chính quyền đã cắt internet và điện, làm cho Quốc Hội Hoa Kỳ không thể nào liên lạc được với Bà Bạch Phụng.

Lập tức Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos đã cho chiếu bài điều trần của Bà Bạch Phụng đã được thu trước.

  

“Chúng tôi đã đề phòng tình huống này bằng cách thu video Bà Bạch Phụng phát biểu kèm với lời thông dịch,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích. “Do đó, hành động của chính quyền Việt Nam không ảnh hưởng đến cuộc điều trần.”

Theo Ông, chính hành động này là bằng chứng hùng hồn về chính sách khống chế các sinh hoạt tôn giáo độc lập ở Việt Nam.

Bài điều trần của LM Phan Văn Lợi cũng đã được thu hình trước để phòng khi nhỡ ngại, nhưng đã không cần phải dùng đến.

Theo Ts. Thắng, sự quan tâm của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos và sự theo dõi thường xuyên của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ góp phần bảo đảm an toàn cho hai vị chức sắc đã ra điều trần ngày 26 tháng 3 vừa qua.  

Theo lời của DB Wolf, đây là lần đầu tiên Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos sử dụng kỹ thuật trực tuyến để những người đang bị quản thúc vẫn có thể điều trần.  

“Đây là sáng kiến mà người Việt chúng ta đóng góp với Uỷ Hội này”, Ts. Thắng chia sẻ. “Một nhóm anh chị em tình nguyện ở rải rác nhiều nơi đã bỏ rất nhiều công phu để thu hình trước cũng như để nối kết LM Lợi vào với buổi điều trần trong ngày hôm ấy.”

Đồng thời, một nhóm kỹ thuật hiện diện tại chỗ đã dẫn đường nối một số trang Paltalk trực tiếp với buổi điều trần để đồng hương ở mọi nơi, kể cả ở Việt Nam, cùng theo dõi.

Buổi điều trần chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua là một trong nhiều sinh hoạt của Ngày Vận Động Cho Việt Nam với sự tham gia của khoảng 800 đồng hương từ các nơi đổ về.

Ngoài LM Phan Văn Lợi và Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, hai nhân chứng cũng điều trần là Ông Rong Nay thuộc tổ chức Montagnard Human Rights Organization và nữ Luật Sư Yunie Hong thuộc tổ chức Hmong National Development.

Buổi điều trần đặc biệt này đã thu hút rất đông người tham dự - nhiều người phải đứng cả bên trong lẫn bên ngoài phòng điều trần.

Theo dõi toàn bộ cuộc điều trần: http://tlhrc.house.gov/media.asp?type=video&id=165

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2824