Cách nào để giúp tù nhân lương tâm
Date: Thursday, March 13 @ 23:51:28 EDT
Topic: Tù Nhân Lương Tâm


Trách Nhiệm Đối Với Tù Nhân Lương Tâm: Đúng việc, đúng cách

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

http://machsong.org

Ngày 13 tháng 3, 2014

Tù nhân lương tâm là những người đă và đang hy sinh rất nhiều cho dân tộc và đất nước. Khi họ lâm nạn th́ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và giải cứu họ. Và phải đạt kết quả.

Kết quả phải đạt là tù nhân lương tâm không những được trả tự do mà c̣n phục hồi được khả năng tranh đấu. Điều này đ̣i hỏi sự chú tâm dài hạn cho từng tù nhân lương tâm một và phải bao gồm cả 5 lĩnh vực nhu cầu.

Thứ nhất là đời sống, như thăm nuôi, thuốc men, chăm lo cho thân nhân phụ thuộc.

Thứ hai là bảo vệ pháp lư, gồm cả đại diện trước toà án Việt Nam và lập hồ sơ nộp với cơ quan Liên Hiệp Quốc để đ̣i công lư.

Thứ ba là an toàn bản thân để không bị ngược đăi, cưỡng bức lao động, tra tấn, hay khước từ dịch vụ y tế.

Thứ tư là vận động quốc tế để đ̣i tự do.

Thứ năm là, sau khi có tự do, hồi phục đời sống và khả năng tranh đấu.

Và chúng ta phải làm vậy đồng đều cho mọi tù nhân lương tâm, không bỏ sót một ai.Tóm lại, muốn đạt kết quả th́ công việc chúng ta làm cho tù nhân lương tâm phải vừa rộng, vừa dài, vừa sâu. Như vậy, chúng ta phải có đông người hành động, và hành động phải có phối hợp và trong sự phân nhiệm rơ ràng.

Trong chiều hướng đó, BPSOS phát động Chiến Dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái.

Một mặt chúng tôi kêu gọi đồng hương mỗi người (hay nhóm người) kết nghĩa với một tù nhân lương tâm: hỗ trợ tinh thần cho gia đ́nh, giúp đỡ vật thể theo khả năng và theo dơi t́nh trạng an nguy của tù nhân lương tâm. Người kết nghĩa sẽ đồng hành với người tù lương tâm cho đến khi người ấy được tự do và phục hồi lại cuộc sống và khả năng tranh đấu.

BPSOS phối hợp việc kết nghĩa để bảo đảm rằng sự quan tâm được phân bổ đồng đều, tránh t́nh trạng người th́ nhận nhiều giúp đỡ người th́ bị lăng quên.  

Đồng thời BPSOS lập quỹ dự pḥng và huấn luyện nhân sự chuyên môn để sẵn sàng can thiệp trong những trường hợp đặc biệt vượt quá khả năng của người kết nghĩa. Đây là sự phân nhiệm cần thiết để vừa trải rộng lại vừa đi sâu.

Với sự phân nhiệm này, từ nay chúng tôi sẽ không c̣n nhận chuyển tài trợ cho tù nhân lương tâm theo chỉ định của đồng hương nữa. Chúng tôi muốn tập trung can thiệp trong những trường hợp đ̣i hỏi chuyên môn. Ai muốn trợ giúp riêng cho tù nhân lương tâm nào th́ xin kết nghĩa với người ấy.

Tóm lại, nếu đồng hương:

(1)    muốn giúp riêng một tù nhân lương tâm, th́ xin kết nghĩa với người ấy dài hạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu Quư Vị với tù nhân lương tâm chưa ai kết nghĩa và sẽ hướng dẫn cách theo dơi t́nh trạng của tù nhân lương tâm. Danh sách tù nhân lương tâm được cài đăt tại: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/danh-sach-tu-nhan-luong-tam-viet-nam-de-ket-nghia-03-13-14.pdf. Chữ mầu xanh là những người đă được kết nghĩa. Danh sách này sẽ được bổ sung.

(2)    muốn giúp chung cho mọi tù nhân lương tâm, th́ xin đóng góp vào Quỹ Tù Nhân Lương Tâm của BPSOS hay giúp chúng tôi gây quỹ.

Tù nhân lương tâm đă và đang hy sinh cho quyền lợi chung của cả dân tộc và tương lai của đất nước. Chúng ta phải trân quư họ, có trách nhiệm bảo vệ họ khi c̣n trong tù và giải thoát họ khỏi cảnh tù đày. Chúng ta không thể chỉ làm những việc tiện cho ḿnh, mà phải làm đúng việc. Chúng ta không thể hành động hời hợt, ngắn hạn, khập khiễng. Họ xứng đáng để chúng ta giúp hết ḷng, dấn thân dài hạn, và đạt kết quả.

Đó là điều tôi thiết tha kêu gọi.

Mọi thông tin và trao đổi ư kiến, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

Bài liên quan:

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&new_topic=41

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2816