Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền Của Nữ Giới
Date: Saturday, July 27 @ 13:50:49 EDT
Topic: Nhân Quyền


Báo Cáo Với LHQ Vi Phạm Nhân Quyền Của Nữ Giới

Mạch Sống, ngày 27/07/2013

BPSOS, tổ chức có trụ sở ở Bắc Virginia với văn pḥng hoạt động ở 11 nơi trên nước Mỹ và 3 quốc gia Á Châu, nhắc nhở rằng ngày 1 tháng 8 sắp tới là hạn chót để báo cáo t́nh trạng vi phạm nhân quyền cho Uỷ Ban Về T́nh Trạng Phụ Nữ, một thành phần của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

BPSOS đă phối hợp cùng với một số tổ chức trong và ngoài nước soạn và nộp các hồ sơ của: Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Kẹt, Dương Thị Tṛn, Mai Thị Dung, Hồ Thị Bích Khương, Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Phương Uyên, Lê Thị Ba, Vơ Thị Thu Thuỷ, các nạn nhân trong vụ đàn áp Cồn Dầu, và các nạn nhân thuộc các dân tộc bản địa (Khmer Krom, Tây Nguyên  và Hmong). Ngoài ra c̣n có các nạn nhân bị buôn măi dâm như 15 cô gái ở Nga được BPSOS và CAMSA giải cứu đầu năm nay.

Đây là đợt hai mà BPSOS hướng dẫn và phối hợp các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền ở trong và ngoài nước báo cáo t́nh trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trực tiếp với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ,với hai mục đích.“Ngoại việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật cho LHQ về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, điều quan trọng không kém là kết nối để các tổ chức người Việt làm quen với các thể thức báo cáo vi phạm nhân quyền trực tiếp với LHQ”, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.

Theo Ông, như vậy Uỷ Hội Nhân Quyền LHQ ngày càng biết rơ hơn thực trạng nhân quyền ở Việt Nam và thiết lập được quan hệ đối tác trực tiếp với các tổ chức và nhóm đấu tranh ở trong nước để lấy thông tin.

“Điều này càng quan trọng v́ Việt Nam muốn ứng cử vào Uỷ Hội Nhân Quyền LHQ cuối năm nay”, Ts. Thắng nói.

Đợt trước đây BPSOS đă hướng dẫn các tổ chức góp ư cho tiến tŕnh Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Cầu (Universal Periodic Review, hay UPR). Các bản góp ư được lưu giữ tại: http://dvov.org, trang blog Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam, do BPSOS thực hiện từ cuối năm ngoái.

Một số hồ sơ vi phạm nhân quyền của phụ nữ ở Việt Nam đă bắt đầu được đưa lên trang blog này. Các hồ sơ c̣n lại sẽ tuần tự được đưa vào trang blog này để mọi tổ chức cùng sử dụng cho quốc tế vận.

Những ai có thông tin về vi phạm nhân quyền của phụ nữ ở trong nước hoặc cần hướng dẫn về thủ tục báo cáo với LHQ, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org. 

Bài liên quan:

Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền Nữ Giới
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2696

Để Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2617

Kế Hoạch Vận Động Cho Việt Nam 2013-2014: Giai đoạn 2
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2695
 

 

 

 

 

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2715