Gặp Bộ Ngoại Giao
Date: Monday, July 15 @ 01:42:50 EDT
Topic: Nhân Quyền


Phái Đoàn Việt Sẽ Gặp Bộ Ngoại Giao Về Vấn Đề Đàn Áp Tôn Giáo

Mạch Sống, ngày 14/07/2013

Một phái đoàn người  Việtsẽ họp với Bộ Ngoại Giao ngày 22 tháng 7 tới đây, tức 3 ngày trước buổi họp giữa Tổng Thống Barack Obama và Chủ Tịch Trương Tấn Sang của nước Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Phái đoàn gồm khoảng 20 người am tường về t́nh h́nh của các tôn giáo bị áp ở Việt Nam, như Cao Đài, Hoà Hảo, Công Giáo, Phật Giáo Thống Nhất, Tin Lành, Hồi Giáo. Không những vậy họ c̣n đại diện cho các sắc dân bản địa Khmer Krom, Tây Nguyên, Hmong và Chăm.

Lm. Bs. Phạm Hữu Tâm, ở Houston, là người phối hợp phái đoàn vận động này.

“Buổi họp này được sắp xếp từ trước, theo kế hoạch vận động kéo dài hai năm 2013-2014”, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS, cho biết. “Nay có việc Ông Sang đến Hoa Kỳ th́ đây là cơ hội để kêu gọi TT Obama lên tiếng mạnh mẽ về  tự do tôn giáo.”

Phần lớn thành phần trong phái đoàn gồm những người đă tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam, 4 tháng 6 vừa qua.Ngay sau ngày ấy, các nhân sự tham gia đă họp lại hàng tuần để chuẩn bị cho những công tác kế tiếp, trong đó có việc nộp bản góp ư với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, buổi họp với Bộ Ngoại Giao và nhiều hoạt động trong thời gian 6 tháng tới đây.

Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh cũng sẽ có mặt cùng với phái đoàn gặp Bộ Ngoại Giao.

Cùng ngày, phái đoàn sẽ có buổi họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

“Chúng tôi đang sắp xếp một số sinh hoạt nữa trong tuần tới đây tại Quốc Hội Hoa Kỳ và sẽ thông báo để đồng hương cùng tham gia”, Ts. Thắng nói.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2704