Trang Mạng Để Ghi Danh Tham Chính
Date: Friday, December 21 @ 20:19:46 EST
Topic: Phát Triển CĐ


NCAPA Phổ Biến Trang Mạng Khuyến Khích
Người Mỹ Gốc Á Tham Gia Hành Pháp Hoa Kỳ

Thông báo của BPSOS, Ngày 21 tháng 12, 2012

Như đă thông báo tuần trước, Hội Đồng Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái B́nh Dương (National Council of Asian Pacific Americans, NCAPA) đang khuyến khích người Mỹ gốc Á Châu và Thái B́nh Dương tham chính trong Hành Pháp nhiệm kỳ 2 của TT Barack Obama.

Trong chiều hướng đó, NCAPA đă thực thiện trang mạng cho những ai có ư định như vậy ghi danh để nhận sự hướng dẫn và yểm trợ.

Cách đây 4 năm, NCAPA cũng đă thực hiện việc này với nhiều thành công: 3 vị bộ trưởng của Hành Pháp Obama là người Mỹ gốc Á Châu; lại c̣n nhiều hơn nữa ở cấp phụ tá Bộ Trưởng; và cũng có nhiều người Mỹ gốc Á Châu và Thái B́nh Dương được bổ nhiệm làm chánh án Liên Bang.

“Lần này, chúng tôi muốn thúc đẩy thêm người Mỹ gốc Á Châu vào những chức vụ trung cấp như giám đốc, chánh văn pḥng… cũng như vào các hội đồng cố vấn cho Toà Bạch Ốc và chính phủ Liên Bang “, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, cho biết.

Ông kêu gọi đồng hương người Việt, nhất là giới truyền thông giúp chuyển thông tin này thật rộng răi trong cộng đồng.

BPSOS là thành viên của NCAPA.

Trang mạng hướng dẫn của NCAPA: http://www.ncapaonline.org/appointments.

ới đây là bản thông báo bằng tiếng Anh của NCAPA để phổ biến đến cho giới trẻ có thể không rành tiếng Việt.

Các giám đốc điều hành của các tổ chức thành viên của NCAPA (ảnh NCAPA)FOR IMMEDIATE RELEASE

Thursday, December 20, 2012

 

 

NCAPA Launches Presidential Appointments Project

Community members encouraged to submit application online for endorsement

 

Washington - Today, the National Council of Asian Pacific American (NCAPA) officially launched the Presidential Appointments Project webpage (www.ncapaonline.org/appointments) to identify and endorse qualified and diverse candidates of Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander (AA & NHPI) descent for positions within the Obama Administration. The Project will serve as a talent bank for professionals seeking opportunities to serve in the public arena and improve our federal government's policies and processes.

 

Community members with at least three years of relevant work experience are encouraged to submit their resume and application for consideration for NCAPA's endorsement. In addition to full-time appointed positions, there are opportunities to serve on boards, advisory committees and grant reviewing groups across the country.

 

To date, the Obama Administration has appointed over 60 AA& NHPIs to senior-level positions in the executive branch. NCAPA seeks to ensure qualified, committed and talented members of the AA & NHPI community have a fair shot at being appointed to important positions. For more information about Presidential Appointments and to apply for NCAPA's endorsement, please visit www.ncapaonline.org/appointments.

 

###

 

 

Bài liên quan:

Khuyến Khích Người Việt Tham Gia Hành Pháp Hoa Kỳ
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2564This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2566