Tham chính để tạo thế cho cộng đồng
Date: Friday, December 14 @ 16:39:22 EST
Topic: Phát Triển CĐ


Khuyến Khích Người Việt Tham Gia Hành Pháp Hoa Kỳ

Thông báo của BPSOS, Ngày 14 tháng 12, 2012

BPSOS hiện phối hợp với các tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á Châu và Thái B́nh Dương để vận động cho việc bổ nhiệm người Mỹ gốc Á và Thái B́nh Dương vào các chức vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của TT Barrack Obama.

Ngày 10 tháng 12 vừa qua, 30 tổ chức thành viên của Hội Đồng Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái B́nh Dương (National Council of Asian Pacific Americans, NCAPA) đă họp để đề ra kế hoạch vận động Toà Bạch Ốc. Cách đây 4 năm, NCAPA cũng đă thực hiện việc này với nhiều thành công: 3 vị bộ trưởng của Hành Pháp Obama là người Mỹ gốc Á Châu; lại c̣n nhiều hơn nữa ở cấp phụ tá Bộ Trưởng; và cũng có nhiều người Mỹ gốc Á Châu và Thái B́nh Dương được bổ nhiệm làm chánh án Liên Bang.

“Lần này, chúng tôi muốn húc đẩy thêm người Mỹ gốc Á Châu vào những chức vụ trung cấp như giám đốc, chánh văn pḥng…  cũng như  vào các hội đồng cố vấn cho Toà Bạch Ốc và chính phủ Liên Bang “, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, cho biết.

 

H́nh lưu niệm của các Giám Đốc Điều Hành trong NCAPA Ông cũng cho biết rằng BPSOS, tổ chức duy nhất của người Việt là thành viên của NCAPA, khuyến khích và tạo điều kiện để người Mỹ gốc Việt được bổ nhiệm.

“So với cac cộng đồng Á Châu khác, tỉ lệ người Việt được bổ nhiệm vào các chức vụ cao và trung cấp của Hành Pháp hăy c̣n thấp”, Ông nhận định.

NCAPA đă kư hợp đồng với VENG Group, một tổ chức tư vấn chuyên về người Mỹ gốc Á Châu, để thực hiện trang mạng nhằm giúp các ứng viên người Á Châu và Thái B́nh Dương. Sau khi duyệt đơn của những ứng viên này, NCAPA sẽ quyết định yểm trợ và vận động cho những ai hội đủ điều kiện vào các chức vụ thích hợp. Đây là thể thức được áp dụng trong nhiều năm qua với nhiều thành công, qua các đời Tổng Thống Clinton và Bush.

Để giúp những ai có ư muốn tham gia vào các chức vụ Liên Bang, Văn Pḥng Nhân Sự của Tổng Thống (Presidential Personnel Office) sẽ tổ chức buổi hướng dẫn qua trang mạng vào ngày 8 tháng 1, 2013. Những ai muốn tham gia cần ghi danh trễ nhất là 10 giờ sáng, ngày 17 tháng 12. Xin xem thể thức ghi danh dưới đây.

“Chúng tôi khuyến khích người Việt ghi danh cho buổi hướng dẫn này”, Ts. Thắng nhắc nhở. “Bên cạnh đó, chúng tôi cùng với NCAPA sẽ có những hướng dẫn thêm sau này đối với ai quyết tâm nộp đơn.”

Nỗ lực này nằm trong sách lược 10 năm phát triển cộng đồng và thay đổi Việt Nam, mà Ts. Thắng đề ra trong sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm." (xem http://www.machsongmedia.com/images/files/hvtn.pdf)

Để ghi tên nhận các thông tin cập nhật, xin theo dơi thường xuyên các thông báo ở http://machsong.orghttp://bpsos.org.

 

Dưới đây là chỉ dẫn ghi danh của văn pḥng Presidential Personnel Office (PPO)

Open Door Reminder

On January 8th, PPO will be hosting a larger scale open door event much like we've done regularly to date, just with more capacity to capitalize on all the excitement and engagement and to accommodate as many candidates as we can. If you have candidates you would like to recommend to participate, please use the following steps:

1) Ask the candidate to fill out our online application via apply.WhiteHouse.gov (candidates MUST complete an application in this system in order to receive an invitation).

2) Once your candidate has applied online, they need to send us an email to PresidentialPersonnelOffice@who.eop.gov with the subject line: Interested in attending January 8th Open Door. In the body of the e-mail they should also include you as their recommender.

3) We will then send out invitations and follow up with confirmations and additional details. Candidates should not assume they've been confirmed until they hear back from PPO.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2564