Hướng Dẫn K Kiến Nghị Cảnh Bo
Date: Monday, August 20 @ 11:26:50 EDT
Topic: Đi Ti Sản


Kiến Nghị Cảnh Bo To Bạch Ốc

Để k Kiến Nghị Cảnh Bo TT Obama, xin vo đy: http://wh.gov/4oS4.

Nếu qu vị vẫn cn giữ trương mục (account) với trang mạng We the People của To Bạch Ốc, xin nhấn Sign This Petition. Qu vị sẽ thấy hiện ra tn mnh v số thứ tự k tn. Nn ghi lại số ny để lm kỷ niệm.Nếu qu vị cn trương mục nhưng khng nhớ mật tự (password), hy chọn Forgot Password? v đnh vo khung trống địa chỉ email của mnh. Qu vị sẽ nhận được chỉ dẫn để thay đổi password.

Nếu chưa c trương mục,

Bước 1: Chọn Create An Account.

Bước 2: Điền địa chỉ email, tn, họ v số zip nơi mnh cư ngụ.

Bước 3: Đnh vo khung trống 2 chữ ngoằn ngoo ở cuối trang. Nếu đọc khng r, xin nhấn vo nhỏ ở trn gc phải (c 2 mũi tn cong quyện vo nhau) để thay đổi chữ cho đến khi no hiện ln chữ dễ đọc.

Bước 4: Nhấn Create An Account

Bước 5: Chờ vi pht rồi vo trương mục email của mnh. Qu vị sẽ nhận được email từ: WhiteHouse.gov

Bước 6: Mở email ấy ra, nhấn vo đường link trong đ. N sẽ đưa qu vị trợ lại trang WhiteHouse.gov.

Như vậy l qu vị đ sẵn sng để k tn.

Ch : Nếu qu vị cần gip đỡ tạo email hoặc k "kiến nghị cảnh bo", xin download v k bản Uỷ Quyền ny sau đ gởi lại cho chng ti. Chng ti sẽ lm hộ qu vị.

===========

Go to: http://wh.gov/4oS4

If you already have an account with the White Houses We The People website, just sign in with your email address and password for the account. Then click Sign This Petition. As souvenir, just jot down your number.  

 If you have an account, but the password no longer works:

o   Click on Forgot Password? and enter your email address.

o   You will receive an email with instructions to reset your password.

Otherwise, create an account with the White Houses We The People website.

STEP 1: select Create An Account

STEP 2: enter your email, first name, last name, and zip code

STEP 3: enter the two words at the bottom. If the letters are not legible, click on the top icon next to it for new words. You may need to do this several times.

STEP 4: click Create An Account

STEP 5: go to your personal email account, and receive email from WhiteHouse.gov. Note: It may take a few minutes.

STEP 6: in that email, click on the first link provided; it should send you back to Whitehouse.gov and your email should be verified if all is correct. You now have an account and are eligible to sign the petition.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2490