Thông Tin Để Ngăn Chặn Buôn Người
Date: Thursday, September 08 @ 20:04:47 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Liên Minh CAMSA vừa phổ biến “5 Điều Cần Lưu Ư Khi Đi Xuất Khẩu Lao Động”, một tài liệu được biên soạn chiếu theo các bộ luật xuất khẩu lao động và luật pḥng, chống buôn người của Việt Nam và dựa trên những h́nh thức vi phạm luật phổ biến.

“Qua trên 60 hồ sơ gồm tổng cộng trên ba ngàn nạn nhân được Liên Minh CAMSA can thiệp, chúng tôi chắt lọc ra những vi phạm luật pháp phổ cập nhất của các công ty xuất khẩu lao động”, Ts. Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS và đồng sáng lập viên của CAMSA, giải thích. “Nếu người dân trong nước hiểu rơ các vi phạm này th́ phần lớn sẽ tránh trở thành nạn nhân.”
Ông cho biết kế hoạch của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA) cho 6 tháng tới đây là hướng dẫn quần chúng trong nước hiểu về quyền lợi của ḿnh chiếu theo luật hiện hành và biết cách tự đề pḥng.

Phái đoàn CAMSA cùng với nữ Dân Biểu Canada gốc Việt Quách Minh Thư, Montréal, Canada, ngày 4/9/11. (ảnh Liên Hội Người Việt Canada)“Càng nhiều người hiểu biết th́ số nạn nhân càng giảm”, Ông giải thích.
Chính v́ vậy Ts.Thắng kêu gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp chuyển thông tin về trong nước: “Thân nhân hăy gửi cho thân nhân, sinh viên gửi cho sinh viên, các bloggers gửi qua các hệ thống liên mạng, các ‘ops’ phổ biến qua các diễn đàn trực tuyến… ai có phương tiện nào th́ chuyển theo phương tiện nấy.”

Ông cũng kêu gọi các tổ chức từ thiện và tôn giáo vận dụng các đường dây chuyển tin của ḿnh.

Ts. Thắng hiện đang đi một ṿng Canada cùng với Ts. Lê Duy Cấn, Uỷ Viên Ngoại Vụ của Liên Hội Người Việt Canada, và Cô Phù Ngọc Thanh, Phối Hợp Viên của Liên Minh CAMSA ở Đài Loan, để chuyển tải lời kêu gọi này.
Tại các buổi tiếp xúc, dử toạ ở nhiều thành phố Canada đă nêu mối quan ngại rằng chính quyền Việt Nam sẽ không hợp tác và có khi c̣n cản trở nỗ lực thông tin quần chúng này.

“Chính quyền Việt Nam hợp tác th́ càng tốt; bằng không cũng chẳng sao. Nếu đồng bào trong nước cùng với tập thể người Việt ở hải ngoại biết phối hợp nhịp nhàng và đồng loạt với nhau và lại có sự tiếp tay của quốc tế, chúng ta sẽ giải trừ được nạn buôn người”, Ts. Thắng giải thích. “Điều này sẽ chứng minh rằng, nếu làm đúng việc và làm việc đúng cách, chúng ta có thể cải tạo xă hội, bất luận thái độ của chính quyền Việt Nam.“

Về nguy cơ bị chính quyền Việt Nam cản trở, Ts.Thắng cho biết rằng Việt Nam đang nằm trong danh sách cần theo dơi của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ v́ tệ trạng buôn lao động và có đến cuối tháng 3 sang năm để chứng minh thực tâm cải thiện nếu không muốn bị chế tài.

“Thời gian 6 tháng tới đây do đó rất quan trọng và tôi mong rằng chính quyền Việt Nam sẽ không làm ǵ để tự rước lấy sự chế tài”, Ts. Thắng nói.
Mới đây Liên Minh CAMSA cũng phổ biến danh sách của trên 30 công ty xuất khẩu lao động liên can đến các vụ buôn người được Liên Minh CAMSA can thiệp:
http://www.camsa-coalition.org/vi/index.php/cong-ty-moi-gioi/danh-gia-cong-ty.

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mă Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đă can thiệp cho trên 40 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA
Hoặc quư vị có thể đóng góp trực tuyến tại: http://www.camsa-coalition.org/en/
 

5 Điều LƯU Ư Khi Đi Xuất Khẩu Lao Động

1. Bạn chỉ kư mượn tiền của ngân hàng và trả các khoản chi phí sau khi đă kư bản hợp đồng với công ty môi giới XKLĐ. Công ty môi giới XKLĐ phải đưa bản hợp đồng cho bạn kư ít ra 5 ngày trước ngày xuất cảnh.

2. Trước khi kư kết hợp đồng bạn cần dành thời giờ để đọc kỹ các nội dung liên quan đến tên và địa chỉ của chủ sử dụng lao động nước ngoài, công việc, thời gian lao động, lương căn bản, lương phụ trội, điều kiện sinh hoạt, chi phí… và so sánh chúng với các thông báo tuyển dụng, hợp đồng cung ứng lao động mà công ty môi giới XKLĐ đă kư với chủ sử dụng lao động nước ngoài. Bạn cần giữ kỹ các bản sao hợp đồng kư với công ty môi giới XKLĐ để dùng khi có tranh chấp.

3. Khi trả bất cứ khoản chi phí nào cho công ty môi giới XKLĐ bạn cần đ̣i hỏi biên lai, biên nhận. Biên lai, biên nhận phải phản ảnh đúng và đủ các khoản phí bạn đóng cho công ty môi giới XKLĐ. Bạn cần giữ kỹ các biên lai, biên nhận để dùng khi có tranh chấp.

4. Khi có tranh chấp với chủ sử dụng lao động bạn cần gọi điện thoại, gửi thư, email, fax cho công ty môi giới XKLĐ để yêu cầu can thiệp và ghi chép lại nội dung và ngày tháng năm của những trao đổi đó.

5. Bạn cần mang theo trong người các thông tin liên lạc (số điện thoại, fax, email, địa chỉ) của đại diện công ty môi giới XKLĐ, Đại sứ quán Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ để dùng khi cần sự giúp đỡ nơi xứ lạ quê người.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2276