Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm
Date: Tuesday, May 31 @ 14:33:22 EDT
Topic: Phát Triển CĐ


Đào Tạo Lănh Đạo: Yếu Tố Tiên Quyết Để Phát Triển Cộng Đồng

Trong bất kỳ lănh vực nào, nhân sự có khả năng là yếu tố tiên quyết để thành công.

Hầu hết các tổ chức người Việt tôi tiếp xúc trong hơn chục năm qua gặp nhiều trắc trở là do thiếu nhân sự với khả năng phù hợp để thực hiện công tác. Trong khi đó, ngày càng thêm công tác trong khi nhân sự không tăng về số hay về khả năng. Một số văn pḥng chi nhánh của BPSOS cũng nằm trong t́nh trạng này.

Trong hơn 10 năn qua, chúng tôi hỗ trợ cho trên 50 tổ chức người Việt trên toàn quốc để phát triển nhưng tỉ lệ thành công chỉ dưới 10%, một tỉ lệ quá thấp. Nghiệm lại tôi thấy rằng, các tổ chức không thành công đều phạm lỗi lầm là thực hiện chương tŕnh hay công tác trước khi  có nhân sự với khả năng phù hợp, nghĩa là “đặt cái cày trước con trâu.”

Muốn phát triển một tổ chức nhất thiết phải huy động được nhân sự có khả năng, và nếu không t́m đâu ra th́ phải đổ công đào tạo họ, trước khi thực hiện bất kỳ một dự án nào. Làm ngược lại, như t́nh trạng của phần lớn các tổ chức trong cộng đồng, th́ sẽ khó tránh bị sa lầy. Khi đă ôm công tác rồi th́, v́ thiếu nhân sự có khả năng, cả tổ chức sẽ lao đao lận đận dồn tài nguyên để chống đỡ cho công tác nên không c̣n năng lực và thời gian để đầu tư cho đào tạo nhân sự. Đó là tự đưa ḿnh vào một ṿng lẩn quẩn mà sẽ rất khó thoát ra khỏi.   

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng nói chuyện với giới trẻ lănh đạo ở Seattle, 28/5/2011. (ảnh Phong Photography)Những tổ chức nào đă rơi vào ṿng lẩn quẩn này có thể tự giải thoát bằng cách:

(1)   Cắt giảm mọi công tác đến mức tối thiểu.

(2)   Quyết tâm đầu tư thời gian, ít ra trong một năm, và tài nguyên cần thiết để đào tạo nhân sự.

(3)   Đề cử một người có bản lănh làm đầu tàu cho nỗ lực đào tạo nhân sự.

Người này phải rất tập trung và rất “cứng”, cương quyết bảo vệ cho lớp nhân sự đang được đào tạo để không bị lôi kéo vào các công tác đa đoan.  

Những tổ chức có chương tŕnh được tài trợ dĩ nhiên không thể đường đột ngưng chương tŕnh. Tuy nhiên nếu rà xét kỹ th́ chắc chắn sẽ phát thiện nhiều công việc có thể cắt giảm hoặc tạm ngưng trong một năm. Đấy là lùi một bước để rồi tiến hai, ba bước vững chắc. Quyết định này đ̣i hỏi người lănh đạo cương quyết và có bản lănh để không bị chi phối bởi áp lực quần chúng bên ngoài hay từ nội bộ.  

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân sự của các cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ, BPSOS đang h́nh thành chương tŕnh đào tạo lănh đạo lấy tên “500 trong 5 năm”. Mục tiêu của chương tŕnh là mỗi năm đào tạo trung b́nh 100 nhân sự có khả năng cho các tổ chức người Việt trên toàn quốc. Chúng tôi chủ trương phẩm hơn lượng.

Chương tŕnh huấn luyện sẽ kéo dài một năm và được thực hiện ở từng địa phương, khởi đầu với 3 ngày huấn luyện về khái niệm và nguyên tắc lănh đạo. Các học viên sau đó được chia thành nhóm nhỏ để thực tập trên những dự án được chỉ định, trong 12 tháng tiếp sau. Mỗi nhóm sẽ có một “cố vấn” (coach) để tham khảo ư kiến trong tiến tŕnh thực hiện dự án. Mỗi tháng lại có một buổi huấn luyện viễn liên, kéo dài khoảng 3 tiếng, về các kỹ năng điều hành và lănh đạo cũng như ôn luyện những điều đă học hỏi. Các học viên sẽ ứng dụng ngay những điều mới học vào dự án thực tập. Tại mốc điểm 6 tháng, các học viên sẽ quy tụ trở lại cho khoá huấn luyện bổ túc. Họ sẽ học thêm một số khái niệm và nguyên tắc, đồng thời trao đổi với nhau những kinh nghiệm bản thân của 6 tháng trước. Sau đó, họ sẽ tiếp tục dự án trong 6 tháng c̣n lại của chương tŕnh đào tạo. Họ vẫn sẽ tham gia các buổi huấn luyện viễn liên hàng tháng nhưng sẽ không có người “cố vấn ” mà sẽ tự hội ư lẫn nhau.

Địa phương nào muốn tham gia chương tŕnh này sẽ phải thành lập một nhóm đặc nhiệm chuyên chú về đào tạo nhân sự. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm thông tin, tuyển người, gây quỹ, chọn dự án thực tập, và phối hợp những buổi huấn luyện tại chỗ hay viễn liên. BPSOS sẽ phối hợp với hai tổ chức bạn, với kinh nghiệm đào tạo lănh đạo, để cử người huấn luyện theo một giáo tŕnh đang được thử nghiệm ở Alabama và Mississippi.

Chương tŕnh “500 trong 5 năm” sẽ được chính thức ra mắt tại hội nghị các lănh đạo Mỹ gốc Việt được tổ chức ngày 2 tháng 7 tới đây ở Hoa Thịnh Đốn. Chương tŕnh này dư trù sẽ bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2012.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2226