Xây Dựng Hiệp Nhất: Căn Nhà
Date: Thursday, March 31 @ 10:23:57 EDT
Topic: Sống Đẹp


Br. Huynhquảng

Người Philippines có kể câu chuyện ngụ ngôn để nói lên sự quan trọng của tinh thần hiệp nhất trong một tập thể như sau.

baicamoi.comMột ngày nọ, các bộ phận của căn nhà đă tranh căi nhau xem thử thành phần nào là quan trọng nhất trong một căn nhà. Những chiếc cột th́ cho rằng, chúng quan trọng nhất v́ chúng là những cột trụ giúp căn nhà đứng vững. Bốn bức tường cũng cho rằng, chúng mới quan trọng nhất v́ chính chúng giúp che gió và giúp cho các cây cột đứng vững được. Mái nhà cũng không chịu thua khi tranh căi rằng, mái nhà là quan trọng nhất v́ không có mái nhà th́ không ai ở trong đó. Nếu không có mái nhà th́ căn nhà sẽ chịu mưa nắng và không phải là nơi trú ẩn an toàn cho con người. Những chiếc đinh dù rất nhỏ bé nhưng cũng lư luận rằng, chúng mới là quan trọng v́ chúng biết liên kết những cây cột với các bức tường, chúng giúp cho mái nhà vững chắc.Cuộc tranh căi kéo dài ngày này qua ngày khác cho đến một hôm chúng quyết định không ở chung với nhau nữa. Nghĩa là mỗi thành phần trong căn nhà tự tách ḿnh ra đứng riêng. Chúng quyết định nhờ chị gió, chị mưa và động đất giúp chúng tách ḿnh ra khỏi căn nhà. Chỉ sau một vài giây đồng hồ, căn nhà sập đổ hoàn toàn. Những chiếc cột không c̣n đứng vững; những vách tường không có sức mạnh để cản gió; mái nhà không c̣n che mưa nắng được; và những chiếc đinh bị lăn lóc và không c̣n dùng vào được việc ǵ.

Quí bạn thân mến, một căn nhà được xây dựng bằng nhiều thành phần khác nhau. Những cây cột, những bức tường, những mái tranh, và những chiếc đinh. Dù xem chừng như cái này quan trọng hơn cái kia, nhưng thực ra, chúng chỉ thực sự quan trọng khi chúng biết đứng chung với nhau. Sự đứng chung với nhau giúp cho vai tṛ và giá trị của chúng thêm quan trọng. Nói cách khác, khi biết đứng chung với nhau th́ làm cho vai tṛ của mỗi thành viên thêm giá trị, nhưng khi đứng riêng, th́ những giá trị cá nhân sẽ chẳng là ǵ cả.

Chiếc cột, bức tường, mái nhà, cây đinh chỉ chu toàn bổn phận và sứ mạng của chúng khi chúng chấp nhận chia sẻ trách nhiệm cho nhau; khi chúng biết đứng chung với nhau; và chấp nhận sự quan trọng khác nhau nơi những thành phần xung quanh ḿnh. Nếu chỉ nhận ra sự quan trọng của ḿnh mà không nhận ra sự quan trọng của người khác th́ sẽ dẫn đến căi vă, tranh dành hơn thua, được mất. Và ngược lại, nếu chỉ nhận ra sự quan trọng của người khác mà không thấy vai tṛ quan trọng của ḿnh trong tập thể, th́ ḿnh cũng làm hỏng đi căn nhà đại cuộc. Nói tóm lại, không ai quan trọng hơn ai, và cũng không ai kém quan trọng hơn ai. Chúng ta có sự khác biệt trong vai tṛ, nhưng chúng ta không có sự khác biệt trong trách nhiệm. Chúng ta có sự khác biệt trong vị trí của một tập thể, nhưng chúng ta không có sự khác biệt trong sứ mạng. Tất cả đều cần nhau, và tất cả đều lệ thuộc vào nhau. Nếu không cần nhau, không hợp tác với nhau, th́ dù thiếu đi một cây đinh, căn nhà cũng có thể bị phá sập bất cứ lúc nào.

Bạn thân mến, mục Sống Đẹp mời bạn nhận ra vai tṛ của ḿnh và của người khác, cũng như trách nhiệm của ḿnh và cũng như của họ. Chúng ta nên nh́n vào trách nhiệm và sứ mạng của họ hơn là vị trí tước hiệu bên ngoài. Dù vai tṛ của họ quan trọng đến bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn phải cần bạn. Và vai tṛ của bạn có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, trách nhiệm của bạn cũng lớn như họ vậy.

Thưa bạn, tiếng vỗ tay của khán thính giả cũng quan trọng như khả năng tŕnh diễn của người nghệ sĩ. Nếu có khác nhau chẳng qua cũng chỉ là khác ở vị trí: kẻ đứng người ngồi. C̣n thực ra cả hai cũng chỉ phục vụ cho nghệ thuật và đem niềm vui đến cho nhau, phải không quư bạn?This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2183