Hỏi Đáp Chương Trình Trả Nổi Tiền Nhà
Date: Monday, October 05 @ 11:10:14 EDT
Topic: Phát Triển CĐ


Loan Hanlon

Kỳ này xin giới thiệu đến quý vị chương trình Trả Nổi Tiền Nhà (Home Affordable Modification Program - HAMP)

Chương trình này có giúp tôi không nếu 2 công ty Fannie Mae và Freddie Mac không phải là người đầu tư vào căn nhà của tôi?

Có. Chương trình này được mở ra để giúp những ai hiện đang gặp khó khăn trả tiền nhà hoặc không trả tiền nhà trong mấy tháng qua.

Làm sao biết được mình hội đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chương trình này?

Để nộp đơn vào chương trình này, quý vị phải hội đủ tất cả những điều kiện sau đây:

- Làm chủ và hiện đang cư ngụ trong nhà có từ 1 đến 4 units (đơn vị);

- Số nợ chưa trả không quá hoặc ít hơn 729,750 ngàn Mỹ Kim nếu là 1 unit, $934,200 nếu là 2 units, $1,129,250 ngàn nếu là 3 units, và $1,403,400 nếu là 4 units;

- Vay nợ trước ngày 1 tháng 1 năm 2009;

- Chi phí trả nợ nhà bao gồm thuế, bảo hiểm, lệ phí chung cư hoặc HOA phải hơn 30% so với mức lương hàng tháng trước khi trừ thuế;

- Tiền nợ nhà hàng tháng quá cao so với khả năng hiện tại bởi vì đang gặp khó khăn mà có thể chứng minh được.

Nếu trả lời có cho tất cả những câu hỏi trên thì quý vị có quyền nộp đơn xin ngân hàng xét duyệt. Xin lưu ý rằng chỉ có ngân hàng của quý vị mới có thể cho quý vị biết nếu mình hội đủ điều kiện hay không.Có cần phải trả trễ để xin nộp đơn vào chương trình này hay không?

Không. Những ai hiện đang trả đúng hạn mà hội đủ điều kiện đều có thể nộp đơn vào chương trình này. Một ví dụ điển hình là bị cắt giờ tại nơi làm việc từ 40 xuống 20 tiếng một tuần, mất việc, hoặc tiền nhà sẽ gia tăng gấp đôi trong tương lai mà mình không thể kham nổi. Tuy nhiên, quý vị phải chứng minh sự khó khăn này bằng cách liệt kê tất cả những chi phí trong nhà và thu nhập hàng tháng của mình.

Tôi có mượn nợ thứ hai cho căn nhà đang ở (Home Equity Line of Credit). Vậy tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn không?

Có. Tuy nhiên, chỉ có nợ thứ nhất mới được xét duyệt theo chương trình này.

Làm sao biết được ngân hàng của mình có tham gia vào chương trình này hay không? Tất cả ngân hàng có bắt buộc phải tham gia vào chương trình này hay không?

Tất cả những ngân hàng mà có nhà đầu tư là Fannie Mae hoặc Freddie ac đều bắt buộc phải tham gia vào chương trình của chính phủ. Những ngân hàng nào mà không có 2 nhà đầu tư Fannie Mae and Freddie Mac thì không bắt buộc. Họ có thể tham gia vào chương trình một cách tự nguyện. Tuy nhiên, chương trình này rất có lợi ích cho ngân hàng, nhà đầu tư, và chính quý vị nếu nợ của mình được ngân hàng chấp thuận và chỉnh đổi lại tiền lời và thời hạn trả tiền nhà. Quý vị có thể vào trang mạng www.MakingHomeAffordable.gov để xem ngân hàng của mình có tham gia vào chương trình này hay không. Những ngân hàng hiện không tham gia vào chương trình này vẫn còn cơ hội để tham gia nếu như họ muốn. Hạn chót để họ vào chương trình này là ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Ngân hàng sẽ làm gì sau khi tôi liên lạc và trình bày với họ về khó khăn của tôi?

Nếu quý vị liên lạc và trình bày với ngân hàng về khó khăn mà mình đang gặp, ngân hàng sẽ làm như sau:

- Kiểm tra xem nợ của quý vị có hội đủ điều kiện hay không (mình hiện đang cư ngụ tại căn nhà đó, có mua trước ngày 1 tháng 1 năm 2009, và nợ còn lại có bằng hoặc ít hơn số tiền mà chính phủ cho phép tối đa).

- Nếu nợ của mình hội đủ điều kiện, ngân hàng sẽ hỏi tiếp về lương bổng hàng tháng, của cải và chi tiêu hàng tháng trong nhà. Đặc biệt họ sẽ yêu cầu quý vị trình bày hoàn cảnh khó khăn để xem mình có hay không có khả năng trả nợ hiện tại. Lưu ý rằng ngân hàng của quý vị có thể lấy thông tin về chi tiêu hàng tháng qua điện thoại. Tuy nhiên, quý vị bắt buộc phải chứng minh trên giấy tờ trước khi ngân hàng chấp thuận chỉnh đổi lại tiền nợ nhà và tiền lời cho quý vị.

- Kiểm tra tiền nhà hàng tháng của nợ thứ nhất có quá 31% của lương hàng tháng (trước khi trừ thuế)

- Áp dụng cái “value test” để quyết định xem trị giá của số nợ đối với nhà đầu tư có cao hơn số nợ được chỉnh đổi. Ví dụ: người mượn tiền có nhiều vốn tiền riêng trong căn nhà đang ở, hoặc nếu lương bổng quá thấp sẽ không qua được value test này.

- Nếu hợp lý ngân hàng của quý vị sẽ chỉnh đổi lại số tiền nợ của quý vị theo chương trình này. Nếu quý vị chấp nhận sự chỉnh đổi này, quý vị sẽ có 3 tháng thử thách để trả số tiền hàng tháng này.

- Sau khi trả 3 tháng tiền nhà đúng hạn và nộp đủ giấy tờ chứng minh lương bổng và chi tiêu trong nhà, ngân hàng sẽ gởi một hồ sơ cuối cùng thông báo cho quý vị biết về sự thay đổi về lãi suất, tiền nhà, và thời hạn. Lưu ý rằng quý vị phải ký vào hồ sơ này và gởi trả lại cho ngân hàng kèm theo những giấy tờ cần thiết mà họ yêu cầu.

Lãi suất có thay đổi trong thời gian này hay không?

Nếu lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường lúc chỉnh đổi lại nợ thì lãi suất sẽ không đổi trong 5 năm tới. Bắt đầu đến năm thứ 6 thì lãi suất sẽ tăng thêm 1% cho đến mức tối đa của hợp đồng mới mà ngân hàng đã làm. Nếu lãi suất bằng lãi suất thị trường lúc chỉnh đổi nợ thì lãi suất sẽ không đổi trong suốt 30 hoặc 40 năm.

Ví dụ: Ngân hàng quyết định chỉnh đổi lại số nợ của quý vị với lãi suất là 3% cho 30 năm và lãi suất thị trường vào thời điểm ấy là 5%. Trong suốt 5 năm đầu quý vị sẽ trả lãi suất là 3%. Năm thứ 6 lãi suất sẽ tăng lên 4%. Năm thứ 7 lãi suất sẽ tăng lên 5%. Vì lãi suất đã lên đến mức tối đa theo hợp đồng mà quý vị đã ký, nên năm thứ 8 và những năm còn lại trong suốt quá trình nợ, lãi suất sẽ ở một mức cố định là 5% cho đến khi trả hết nợ.

Chương trình này có bao gồm thuế và bảo hiểm nhà hay không?

Có. Tất cả những số nợ mà được chỉnh đổi lại theo chương trình này đều phải có một tài khoản ủy thác (escrow account) bao gồm thuế và bảo hiểm nhà. Nếu quý vị hiện không có tài khoản ủy thác đó thì ngân hàng sẽ mở một tài khoản cho quý vị.

Mức tối thiểu để giảm tiền lời xuống là bao nhiêu?

Bộ Tài Chánh của chính phủ Hoa Kỳ có đưa ra nhiều lợi ích cho ngân hàng để giảm lãi suất xuống mức tối thiểu là 2% nếu cần thiết để người chủ nhà có khả năng trả nợ. Điều này không có nghĩa là ai cũng sẽ được giảm tiền lời xuống 2% cả bởi vì còn tùy thuộc vào lương và chi tiêu hàng tháng.

Nếu không trả tiền nhà đúng hạn trong 3 tháng thử thách thì có sao không?

Nếu không trả tiền nhà đúng hạn trong 3 tháng này thì quý vị sẽ không hội đủ điều kiện để được ngân hàng chỉnh đổi nợ lại trong chương trình này và sẽ bị loại ra khỏi chương trình.

Nói tóm lại quý vị nên liên lạc ngay với ngân hàng của mình để trình bày cho họ biết sự khó khăn của mình trong quá trình trả tiền nhà để nhờ họ giúp đỡ. Hãy hành động càng sớm càng tốt. Hãy mở tất cả những thư từ ngân hàng gởi về để xem nội dung họ nói gì. Nếu không hiểu thì có thể nhờ ai thông dịch dùm hoặc đến những tổ chức phi lợi nhuận để nhờ giúp đỡ. Đặc biệt xin lưu ý những điều quan trọng sau đây:

- Không trả bất cứ lệ phí gì cho bất kỳ ai nếu họ giúp nộp đơn xin vào chương trình này.

- Phải thận trọng nếu như có ai đó bắt buộc phải trả tiền lệ phí để tư vấn hoặc giúp làm đơn cho mình. Đừng phí thì giờ với họ và nên đứng dạy đi ngay.

- Đừng bao giờ ký bất kỳ giấy tờ chuyển nhượng nhà cho người khác.

- Đừng bao giờ trả tiền nhà cho người khác ngoại trừ ngân hàng của mình.

- Không tin bất cứ ai nếu họ nói rằng họ sẽ giúp được và bắt mình phải trả một lệ phí nào đó.

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) hiện đang thực hiện 2 chương trình này tại vùng Hoa Thịnh Đốn với sự giúp đỡ của Luật sư Đức Chí Quân, một thiện nguyện viên của UBCNBN. Nếu quý vị đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ xin liên lạc ngay với văn phòng Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển qua số điện thoại 703-538-2190. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích được nhiều đồng hương Việt Nam chúng ta hiện đang gặp khó khăn trong việc trả tiền nhà và muốn giữ lại căn nhà yêu thương của mình.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1710