Nghĩa Vụ
Date: Monday, October 20 @ 13:16:33 EDT
Topic: Quan Điểm


TS Nguyễn Đ́nh Thắng
Chủ nhiệm báo Mạch Sống

Chúng ta là những người may mắn sống trên đất nước của tự do, dân chủ. Bao nhiêu thế hệ người Mỹ đă đổ máu và mồ hôi để xây dựng và ǵn giữ những giá trị nhân bản ấy để ngày nay chúng ta thừa hưởng. Và cũng không ít người Việt đă hy sinh cho lư tưởng tự do và dân chủ, trong cuộc chiến, trên biển cả, và trong tù đày ở Việt Nam. Chúng ta quả là thiểu số may mắn đạt được toại nguyện.Do đó chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ, ǵn giữ, vun bồi cho những giá trị ấy, như một ngọn hải đăng toả sáng, cho chính chúng ta, cho xă hội ngày hôm nay, cho thế hệ mai sau và cho cả trên 80 triệu đồng bào ở bên kia bán cầu.
Bước đầu tiên và căn bản nhất để thực thi nghĩa vụ ấy, đối với những ai đă trở thành công dân Hoa Kỳ, là ghi danh cử tri và tham gia bỏ phiếu trong các cuộc tranh cử năm nay, từ cấp liên bang đến tiểu bang, đến địa phương. Biết bao nhiêu người trên thế giới ao ước cầm lá phiếu ấy trong tay mà không được. Đó là một đặc ân mà chúng ta đừng xem nhẹ.

Riêng đối với người tị nạn và di dân chúng ta, đi bầu không chỉ thuần tuư là nghĩa vụ công dân mà c̣n mang nhiều ư nghĩa khác nữa.

Đó c̣n là nghĩa vụ đối với tập thể người Việt tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ. Trong hợp chủng quốc này, sắc dân nào có uy thế chính trị nhiều hơn th́ đạt được nhiều quyền và lợi ích hơn. Một yếu tố của uy thế ấy là lá phiếu. Ngày bỏ phiếu, sắc dân nào có số đông cử tri đi bầu th́ sẽ tạo được tiếng nói và ảnh hưởng về chính sách. Trong ư nghĩa ấy đi bầu sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta nói chung đạt thế đứng chính trị cao hơn, vững chắc hơn để bảo vệ quyền lợi của chính chúng ta, từ các chương tŕnh y tế, xă hội đến các chính sách về di dân, nhập tịch, phát triển thương nghiệp…

Đó c̣n là nghĩa vụ đối với trên 80 triệu đồng bào trong nước. Sức mạnh chính trị tăng th́ tiếng nói của chúng ta càng có tác động đến đường hướng đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ luôn đặt các quyền lợi khác nhau lên bàn cân để quyết định chính sách đối ngoại. Cộng đồng của chúng ta càng tăng trọng lượng th́ càng có cơ hội làm lệch cán cân về phần ḿnh, tạo điểm tựa cho đồng bào trong nước đang kiên cường đấu tranh đ̣i tự do, dân chủ và bảo vệ sự vẹn toàn lănh thổ quốc gia.

Mới đây, một số tổ chức người Việt có tầm hoạt động từ địa phương đến toàn quốc cùng nhau phát động chiến dịch “Tiếng Nói Của Người Mỹ Gốc Việt” nhằm nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn mọi thành viên trong cộng đồng, nếu đă là công dân Hoa Kỳ, ghi danh cử tri và tham gia đi bầu. Qua chiến dịch này, các cơ quan truyền thông đại chúng Việt ngữ đồng loạt lên tiếng nhắc nhở người dân, các thiện nguyện viên gọi điện thoại đến từng nhà, các bàn ghi danh cử tri được đặt ở những khu công cộng đông người Việt qua lại, các người không thể đến thùng phiếu được hướng dẫn bỏ phiếu vắng mặt, những ai thiếu phương tiện di chuyển trong ngày bầu cử sẽ được sắp xếp để quá giang với người cùng khu xóm…

Chiến dịch “Tiếng Nói Của Người Mỹ Gốc Việt” không mang tính cách bao trùm, mà chỉ là góp phần vào nỗ lực chung của rất nhiều chiến dịch tương tự đang diễn ra ở nhiều nơi.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi các tổ chức người Việt, các cộng đồng người Việt, các cá nhân người Việt đôn đốc, nhắc nhở nhau thi hành nghĩa vụ của một công dân, của một thành viên trong cộng đồng, và của một người con xa xứ.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1411