Dùng Thế
Date: Thursday, July 24 @ 10:52:50 EDT
Topic: Quan Điểm


TS Nguyễn Đ́nh Thắng
Chủ nhiệm báo Mạch Sống

"Mạnh dùng lực, yếu dùng thế", câu nói của các cụ khi xưa vẫn ứng nghiệm cho ngày nay.

Chuyến đi Hoa Kỳ vừa qua của Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là một ví dụ cụ thể, cho thấy cộng đồng người Việt tị nạn đă khéo dùng thế để tạo được ảnh hưởng và tiếng nói. Đó là thế của những công dân Hoa Kỳ am tường hệ thống chính quyền từ địa phưong đến liên bang, biết vận dụng phưong tiện truyền thông đại chúng, và hiểu tṛ chơi dân chủ để khẳng định quyền hạn và quyền lợi của ḿnh.Cũng vậy, chúng ta cần biết dùng thế trên con đường dài tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và phát triển. Mà muốn dùng thế th́ phải có điểm tựa. Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ hiện có hai điểm tựa pháp lư giúp cho bước đi nhẹ hơn và nhanh hơn: hai đạo luật với biện pháp chế tài dành cho các quốc gia vi phạm.

Thứ nhất là Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành năm 1998, do Dân Biểu Frank Wolf khởi xướng. Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam ra đời ngay sau đó để khai thác điểm tựa này. Qua công việc của uỷ ban, cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần dà hiểu ra tầm quan trọng của đạo luật và đă dốc sức áp lực Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Việt Nam đă có vài nhượng bộ chiến lược để thoát khỏi sự chế tài. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, do sự đôn đốc của cộng đồng người Việt, tiếp tục theo dơi t́nh h́nh ở Việt Nam trong tiến tŕnh lập danh sách CPC vào mỗi tháng 9.

Điểm tựa thứ hai là Đạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người ban hành năm 2000, mà tác giả là Dân Biểu Christopher Smith. Đạo luật này chế tài các quốc gia dung túng hay can dự vào nạn buôn người. Vài ngày sau khi được ban hành, đạo luật được ứng dụng để giải cứu cho 250 công nhân Việt bị buôn bán sang đảo American Samoa. Việc can thiệp này, do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển khởi xướng, là vụ buôn người đầu tiên và cũng là vụ lớn nhất tính đến nay được chính phủ Liên Bang truy tố theo luật mới.

Nhằm đối phó với t́nh trạng buôn bán người lao động Việt Nam ngày càng trầm trọng, tháng hai năm 2008 UBCNVB cùng với ba tổ chức bạn thành lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (tiếng Anh viết tắt là CAMSA), với kế hoạch can thiệp toàn diện: (1) tạo ư thức nơi người lao động để họ tự đề pḥng, (2) giải cứu và bảo vệ cho nạn nhân, và (3) truy tố thủ phạm theo đường dân sự và h́nh sự; và thực hiện cả ba công tác tại quốc gia gốc và quốc gia tiếp nhận.

Chỉ trong ṿng 5 tháng từ ngày thành lập, Liên Minh CAMSA đă can thiệp cho trên 10 vụ bóc lột lao động và buôn người. Nổi bật nhất là cuộc giải cứu cho 176 nữ công nhân Việt ở Jordan và sự can thiệp hữu hiệu cho 2.600 công nhân ở Mă Lai cùng xẩy ra vào tháng 3 vừa qua.

Nhưng thể hiện rơ ràng nhất của việc dùng thế là trường hợp đang diễn ra tại công ty Polar Twin Advance ở Penang, Mă Lai. Nơi đây hiện có trên 30 công nhân Việt, toàn là nữ, bị chủ nhân ngược đăi và giam lỏng. Liên Minh CAMSA đă vận động thành công không những chính phủ Hoa Kỳ mà cả chính phủ Phần Lan cùng can thiệp—chính phủ Phần Lan có cổ phần trong công ty Polar Twin Advance. Tựa lên hai chính phủ này, Liên Minh CAMSA đang tạo áp lực để chính quyền Mă Lai và Việt Nam phải can thiệp cho nạn nhân và truy tố thủ phạm.

Đă đến lúc cộng đồng Việt ở hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ, chú tâm mở thêm mũi nhọn tranh dựa vào đạo luật pḥng chống buôn người, để đ̣i hỏi chính phủ Việt Nam không những tôn trọng mà c̣n tích cực bảo vệ quyền lao động và nhân phẩm của công dân. Dùng thế, chúng ta chuyển yếu thành mạnh và đă mạnh thành mạnh hơn.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1352