Đề Pḥng Bị Lừa Gạt Tiền Medicare và Medicaid
Date: Tuesday, August 07 @ 18:12:15 EDT
Topic: Tuổi Hạc


Phạm Tuyền
Hội cao niên

Đối tượng được trợ cấp Medicare và Medecaid của Chính Phủ bao gồm người cao niên, bệnh nhân hoặc những trường hợp đặc biệt khác. Trong thời gian gần đây đă xảy ra các vụ việc gian lận, lừa gạt Medicare và Medicaid như sau:

- Vào năm 2003 tại California đă xảy ra một vụ gian lận rất lớn có chủ mưu của một nhóm Bác sỹ và những người liên quan đă tổ chức một hệ thống lừa gạt để chiếm đoạt tiền Medicare, Medicaid của Chính phủ và những người thụ hưởng một cách bất hợp pháp, tất cả những thành viên trong tổ chức này đều bị bắt và truy tố trước toà án.Những nạn nhân trong vụ việc này gồm các cộng đồng Việt Nam, Phi Luật Tân đều bị lừa qua các trung tâm giao dịch, pḥng khám bệnh đă xảy ra trong nhiều năm qua. Việc này đă được Chính Phủ Liên Bang đặc biệt quan tâm và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Riêng tại Tiểu Bang Texas vào năm 2003-2004 cũng xảy ra một vụ tương tự do bốn Bác sỹ liên kết thực hiện để chiếm đoạt tiền Medicare, Medicaid của những người mới định cư và di dân rất đáng thương v́ họ không hiểu về giá trị sử dụng Medicare, Medicaid dành cho việc chăm sóc, chữa trị sức khoẻ cho từng mỗi cá nhân được cấp.

Trong năm 2006 và đầu năm 2007 cũng đă xảy ra nhiều vụ gian lận tiền Medicare, Medicaid. Chi tiết vụ việc này xảy ra gồm bốn can phạm (Hai bác sỹ và hai người bán dụng cụ Y khoa) đă phối hợp lạm dụng, lừa gạt và chiếm đoạt tiền Medicare bằng cách cung cấp xe lăn điện cho những người không đủ điều kiện được hưởng.

Qua những việc đă xảy ra nêu trên, các cơ quan pháp luật có nghiên cứu và đặt ra những quy tắc để bảo đảm an toàn tiền bạc của những người được hưởng Medicare, Medicaid như sau:

- Đừng bao giờ đưa những thông tin cá nhân của quư vị cho bất cứ ai yêu cầu trên điện thoại. Hăy gác điện thoại nếu như có ai gọi để hỏi xin những chi tiết cá nhân của quư vị. Đó là hành động khôn ngoan khi phải phản ứng dứt khoát như thế.

- Hăy cẩn thận để ư trong những buổi hội họp hoặc những buổi ăn trưa miễn phí.

Thông thường người ta sẽ kèm theo những lời quảng cáo để mời quư vị mua những món hàng hoặc tham gia vào:

- Những dịch vụ của họ.

- Những lời quảng cáo nghe có vẻ như thật đáng giá.

Khi quư vị nghi ngờ sự việc nào đó hăy gọi điện thoại cho Better Business Bureau hoặc vào mạng Internet để kiểm tra lại.

Để ngăn chặn âm mưu gian lận, người có trợ cấp Medicare, Medicaid cần phải thực hiện những điều cần thiết như sau:

- Không đưa số Medicare hoặc số an sinh xă hội cho những người không quen biết.

- Không nhận những món quà miễn phí.

- Không nhận những lời mời từ những người bán hàng.

- Không bao giờ kư tên trên những mẫu đơn để trống.

- Đề pḥng bị tính tiền những dịch vụ mà quư vị không dùng.

- Đề pḥng có người mời đi ăn trưa hoặc cho xét nghiệm miễn phí rồi tính tiền.

- Để ư đến những khoản tiền thường để trả công cho việc kêu gọi người khác đi đến một Bác sĩ nhất định.

- Xem xét các hoá đơn không chính xác.

Trong bài viết này tôi rất quan tâm đến những khó khăn thường gặp của quư cụ cao niên trong cộng đồng Việt Nam tại Houston, Texas từ đời sống đến cảm xúc. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quư vị.

Khi có nhu cầu xin quư vị liên lạc với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) qua số điện thoại: 281-530-6888 để chúng tôi có cơ hội giúp đỡ và giải quyết các khó khăn hoặc trở ngại của quư vị.

Mạch Sống 61 - 08/07This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1068