Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26604908
page views since June 01, 2005
MS04 - 09/02: Tổng Thống Bush Ban Hành Luật Bảo Vệ

Di Dân & Nhập Tịch

Quy Chế Con Cái Trong Hồ Sơ Bảo Lănh Di Dân

Ngày 6 tháng 8 Tổng Thống Bush kư ban hành Công Luật Số 107-208 nhằm tu chính Bộ Luật Di Dân và Quốc Tịch, ấn định tuổi tác của con cái được bảo lănh không theo thời điểm cứu xét đơn như trước đây.

Theo đó, con cái của công dân Hoa Kỳ nếu c̣n dưới 21 tuổi khi đơn bảo lănh được thực hiện th́ tiếp tục được giải quyết hồ sơ như là dưới 21 tuổi (nghĩa là theo diện thân nhân trực hệ) dù sau đó đă quá 21 tuổi, với điều kiện là vẫn c̣n độc thân. Theo luật hiện hành, thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ được giải quyết định cư ngay khi đơn bảo lănh được chấp thuận.

Nếu con cái độc thân của thường trú nhân được bảo lănh và sau đó người bảo lănh có quốc tịch Hoa Kỳ th́ tuổi của con cái được tính kể vào ngày người bảo lănh nhập tịch. Nếu dưới 21 tuổi th́ người con được xếp vào diện thân nhân trực hệ và sẽ không bị mất quy chế này dù sau đó quá 21 tuổi. Nếu vào thời điểm người bảo lănh nhập tịch, người con đă trên 21 tuổi th́ được xếp vào diện ưu tiên 1. (Các diện ưu tiên phải xếp hàng dài ngắn chờ cứu xét sau khi đơn đă đáo hạn, nghĩa là đă được cấp số chiếu khán.)

Nếu thường trú nhân bảo lănh cho con cái dưới 21 tuổi và c̣n độc thân th́ tuổi được tính vào ngày đơn bảo lănh đáo hạn trừ đi khoảng thời gian từ ngày nộp đơn đến ngày đơn được chấp thuận. Ví dụ, khi được bảo lănh người con 16 tuổi. Đơn chờ ba năm mới được chấp thuận vàøphải chờ thêm bốn năm nữa đơn mới đáo hạn để được cứu xét. Như vậy lúc đơn đáo hạn th́ người con đă 23 tuổi. Tuy nhiên, nếu trừ đi khoảng thời gian 3 năm từ ngày nộp đơn cho đến ngày đơn được chấp thuận th́ tuổi của người con được tính la ø 20 chứ không phải 23, và như vậy người con vẫn nằm trong diện ưu tiên 2A thay v́ bị rơi xuống ưu tiên 2B (phải chờ lâu hơn). Sau đó nếu trong thời gian chờ thủ tục duyệt xét đơn mà người con quá tuổi 21 th́ vẫn không mất quy chế 2A. Nếu muốn được hưởng điều luật này, người con phải nộp đơn xin thường trú (tức thẻ xanh) bằng cách nộp đơn I-485 hay điền Bộ Hồ Sơ Packet 3 và 4 nội trong ṿng 1 năm kể từ ngày đơn bảo lănh đáo hạn. 

Nếu công dân Hoa Ky ø bảo lănh con cái có gia đ́nh nhưng sau đó đă ly dị th́ tuổi của con cái được tính vào thời điểm ly dị. Nếu lúc ấy người con c̣n dưới 21 tuổi th́ sẽ được xếp vào diện thân nhân trực hệ và sẽ giữ quy chế này.

Nếu lúc ly dị người con trên 21 tuổi th́ được xếp vào diện ưu tiên 1.

Con cái c̣n độc thân và dưới 21 tuổi của người nộp đơn xin tị nạn sẽ tiếp tục được hưởng quy chế tị nạn phụ thuộc (đi theo cha hoặc mẹ là chủ đơn) trong thời gian đơn xin tị nạn chờ cứu xét, dù trong thời gian chờ đợi này người con đă quá 21 tuổi. (Sự khác biệt giữa điều luật này với Tu Chính Án McCain và sau này Tu Chính Án Davis sẽ được giải thích trong một bài sau.)

Trong đơn bảo lănh, con cái c̣n độc thân nhưng trên 21 tuổi của thường trú nhân sẽ được chuyển sang diện con cái của công dân ngay khi thường trú nhân nhập tịch, trừ khi có lời yêu cầu giữ nguyên diện cũ.

 

Posted on Thursday, March 02 @ 12:34:39 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by tuyethoang


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang