Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27686741
page views since June 01, 2005
MS04 - 09/02: OSHA là viết tắt của chữ Occupational Safety

An Toàn Lao Động

and  Health  Administration, Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp

Đạo Luật OSH làviết tắt của chữ Occupational Safety and Health Act.
Để làm đơn khiếu nại, báo cáo tình trạng khẩn cấp, tìm sự tham khảo, giúp đỡ, dịch vụ hay sản phẩm của OSHA, xin liên lạc Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): 

1-800-321-OSHA 
hay 1-800-321-6742

 Hoặc liên lạc với văn phòng OSHA gần nhất: Atlanta: (404) 562-2300 * Boston: (617) 565-9860 * Chicago: (312) 353-2220 * Dallas: (214) 767-4731 * Denver: (303) 844-1600 * Kansas City: (816) 426-5861 * Newyork : (212) 337-2378 * Philadelphia: (215) 861-4900 * San Francisco: (415) 975-4310 * Seattle: (206) 553-5930.

Số đánh máy chữ viễn liên cho người mất thính giác là: 1-877-889-5627

Tài liệu nầy được thực hiện với Cấp Khoản số 46C0-HT03  của Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ. Tài liệu nầy không nhất thiết phản ảnh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao Động Hoa Kỳ cũng như cần phải hiểu là Chính Phủ Hoa Kỳ không tán thành những thương nghiệp, sản phẩm thương mại, hoặc những tổ chức được đề cập đến trong tài liệu nầy.

Xin liên lạc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển về Chương Trình Hướng Dẫn An Toàn Nghề Nghiệp và các dịch vụ khác như di trú, tị nạn, xin thẻ xanh, đoàn tụ, du lịch, du học, lao động, tôn giáo, can thiệp hồ sơ HO, ROVR, U11, con lai, quyền lợi của người tiêu thụ, dịch thuật, thảo văn thư, khai thuế cá nhân, sức khỏe tâm thần...

Posted on Thursday, March 02 @ 12:28:22 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about An Toàn Lao Động
· News by tuyethoang


Most read story about An Toàn Lao Động:
An Toàn Cơ Khí

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang