Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27866877
page views since June 01, 2005
MS85 - 08/09: Phục Hồi Kinh Tế và Tái Đầu Tư Năm 2009

Tài Chánh

NHỮNG ÐIỀU KHOẢN KINH DOANH THƯƠNG MẠI
ÐỂ PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ TÁI ÐẦU TƯ CHO HOA KỲ NĂM 2009
(ARRA)
 
Dựa theo bản tin từ Sở Thuế Vụ FS-2009-11 hôm tháng 5, 2009 cho biết về những điều khoản kinh doanh thương mại nhằm phục hồi kinh tế và tái đầu tư cho Hoa Kỳ năm 2009. Ða số sự khuyến khích hay khích lệ về kinh doanh thương mại có liên quan đến việc khai hoặc đóng thuế (tax incentives) có thể tìm thấy ở Phụ Ðề C, Phần B. Tựa Ðề I của chương trình ARRA, trên mạng điện tử của Sở Thuế Vụ.

Thêm vào đó, sự khuyến khích hay khích lệ về năng lượng (energy incentives) dưới Phụ Ðề B, [và chương trình bảo hiểm COBRA ở Tựa Ðề III, Phần B] về việc mức thuế miễn giảm (tax relief) cho kinh doanh thương mại, cũng có thể tìm thấy hay đọc trên mạng điện tử của Sở Thuế Vụ: http://www.irs.gov/ 
 
Tóm lược một vài điều khoản chính của chương trình ARRA, mà có thể ảnh hưởng ít nhiều cho các ngành khinh doanh thương mại lớn cũng như nhỏ.KHUYẾN KHÍCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI (PHỤ ÐỀ C)
TAX INCENTIVE FOR BUSINESS (SUBTITLE C)

 
Ðặc biệt được phép trừ 50 % việc trừ dần (Special Depreciation Allowance / Bonus Depreciation)
Theo luật mới thì các business trong năm 2008 và 2009 sẽ được phép khấu trừ (depreciation) tới 50% nếu hội đủ điều kiện (qualify property). Trong năm 2010 cũng sẽ áp dụng cho business có hội đủ điều kiện cho những property định kỳ (period property) và property chuyển vận (transportation property).
 
Tín thuế kinh doanh thương mại cấp bách (Acceleration of Certain Business Credits):
Những công ty đã mua các bất động sản thương mại (business property) được thêm một năm về tín thuế cấp bách thay vì khấu trừ dần tiền thưởng (bonus depreciation deduction). Sự gia hạn áp dụng cho các bất động sản thương mại xử dụng trong năm 2009. Trong năm 2010 cũng sẽ áp dụng cho  business có hội đủ điều kiện cho những property định kỳ và property chuyển vận.
 
Luật tiêu thụ 179 (Section 179 Expensing): Trong năm 2009, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại loại nhỏ (small business) có thể khấu trừ tiền chi phí cho “qualify property” dưới luật tiêu thụ 179 lên đến $250,000.
Nếu không có luật mới trong năm 2009 kể trên, số tiền chi phí khấu trừ cho “qualify property” chỉ có $133,000 mà thôi. Hiện tại, các xe tiện ích (sports utility vehicles) vẫn áp dụng tiền chi phí khấu trừ tối đa là $25,000.
Con số $250,000 được áp dụng cho luật mới (provided under new law) và sẽ bị giảm xuống nếu tổng số tiền chi phí (cost of all section 179) trong năm vượt quá $800,000.
 
Nới rộng việc chuyển các khoản lỗ từ năm hiện tại sang các năm trước để trừ thuế (Expanded Net Operating Loss Carry Back): Nhiều kinh doanh xí nghiệp nhỏ đã chi phí vượt quá lợi tức thu nhập có thể chọn để chuyển đổi các khoản lỗ từ năm hiện tại sang các năm trước. Tối đa là 5 năm, thay vì 2 năm. (Carry the loss back for up to 5 yrs, instead 2 yrs). Những kinh doanh xí nghiệp nhỏ có lợi tức thu nhập trong những năm qua, nhưng bị lỗ lã trong năm 2008. Có thể nhận tiền thuế hoàn trả đặc biệt (special tax refund). Sự chọn lựa này có hiệu lực cho các kinh doanh xí nghiệp nhỏ có tổng số thu (gross receipts) trung bình không quá $15 triệu trong thời gian 3 năm. Sự lựa chọn này cũng có hiệu lực cho người thọ thuế (eligible taxpayers) trong thời gian giới hạn (for a limited time).
Thí dụ: Một công ty điều hành theo niên lịch (calendar-year basis) hạn chót phải khai là ngày 15 tháng 9, 2009 (must file a claim). Ðối với cá nhân có đủ điều kiện (eligible individuals) hạn chót phải khai là ngày 15 tháng 10, 2009.
 
Ðiều chỉnh thuế phỏng định (Estimated Tax Requirement Modified): Người thọ thuế kinh doanh xí nghiệp nhỏ có thể không phải đóng thuế phỏng định ngay cho đến cuối năm 2009. Tuy nhiên, người thọ thuế có thể đóng thuế phỏng định, định kỳ tam cá nguyệt (quarterly estimated tax) bằng 90% thuế của năm 2009 hay bằng 90% của thuế 2008. Hãy chọn năm nào ít thuế nhất (whichever is less). 
Người thọ thuế đủ điều kiện hay đủ tiêu chuẩn (individuals qualify) nếu họ lãnh hơn phân nửa tổng số lợi tức thu nhập (more than half their gross income) kinh doanh xí nghiệp của họ trong năm 2008 và hội đủ điều kiện cần thiết khác. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng xem ấn bản 505 của Sở Thuế Vụ (Publication 505).
 
Không tính tiền lời thu được khi bán cổ phần cho một số kinh doanh xí nghiệp nhỏ. 

(Exclusion of Gain on the sale of Certain Small Business Stock)
Các điều khoản kinh doanh thương mại nhằm phục hồi kinh tế và tái đầu tư cho Hoa Kỳ (ARRA) trong đó có cung cấp thêm sự khuyến khích việc đầu tư cho các kinh doanh xí nghiệp nhỏ (extra incentive for investment in small businesses). Trong đoạn luật 1202 đã tăng từ 50% đến 70% không tính tiền lời thu được khi bán hay trao đổi cổ phần sau ngày 17 tháng 02 năm 2009 và trước ngày 01 tháng 01, năm 2011, và giữ “gain on the sale” hơn 5 năm. Ðiều khoản này giới hạn cho những người đầu tư mà thôi. Không áp dụng cho các công ty (limited to individual investors & not available to corps).
 
 
 
Thời gian tiền lời thu được cho công ty dưới dạng S-Corporation: 
(S-Corporation Built-in Gains Holding Period)
Bắt đầu năm thuế 2009 hoặc 2010, luật thuế mới bỏ thuế công ty hay thuế danh nghiệp (eliminates the corporate level tax) về tiền lời thu được cho công ty dưới dạng C-Corporation đổi sang dạng S-Coporation ít nhất là 7 năm trước khi năm thuế hiện tại (before the current tax year).
 
 
GIÚP ÐỠ BẢO PHÍ COBRA (TỰA ÐỀ III)
THE CONSOLIDATED OMNIBUS BUDGET RECONCILIATION ACT (COBRA)

 
COBRA: Tiếp tục trợ cấp bảo hiểm sức khỏe. Theo luật mới, nhân viên nghĩ việc không tự nguyện (involuntarily terminated) sau ngày 31 tháng 8 năm 2008 và trước ngày 01 tháng 01 năm 2010, và chọn chương trình COBRA để tiếp tục có bảo hiểm, thì được phép nhận 65% phụ phí bảo hiểm của chương trình. Thời gian có bảo hiểm của COBRA bắt đầu sau ngày 16 tháng 02 năm 2009, nhân viên không tự nguyện nghĩ việc phải được công ty đối xử như  là có bảo hiểm nếu người đó (involuntarily terminated) trả 35% số tiền bảo phí (premium amount). Công ty có thể  phụ giúp bảo phí bằng cách trả (recover) 65% và báo cáo như là tín thuế trả trong tam cá nguyệt cho nhân viên.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
NVP’s
 
Disclaimer:
Due to tax laws change constantly. This ARRA information is provided as a general public service and should not be construed as individual accounting or tax planning advice. More details information, at www.irs.gov or contact Tax Attorney, CPA, Enroll Agents or Tax Professionals.
 
Ghi Chú:
Vì luật thuế thay đổi không ngừng, bài tóm lược ARRA có tính cách thông tin tổng quát. Muốn biết thêm chi tiết có thể vào mạng điện tử Sở Thuế Vụ www.irs.gov hoặc liên lạc trực tiếp với Luật Sư về thuế, CPA, Enroll Agents hay Chuyên Viên khai thuế chuyên nghiệp.
 
 
 
 

Posted on Wednesday, July 01 @ 13:45:40 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by ngochuynh


Most read story about Tài Chánh:
Tìm Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang