Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
27251185
page views since June 01, 2005
MS65 - 12/07: Một Năm Nh́n Lại

Tin Sinh Hoạt

Ban Phát Triển Cộng Đồng

“Chúng tôi rất mừng là đă có quy chế miễn thuế để chính thức hoạt động,” Hoà Thượng Thích Minh Châu thuộc chùa Phước Thành Buddhist Association ở Virginia phát biểu.

Đây là một trong số hàng chục tổ chức nhận sự hỗ trợ của Ban Phát Triển Cộng Đồng của UBCNVB trong năm qua.

Ngoài các hỗ trợ về kỹ thuật, riêng trong năm 2007 Ban này đă giúp đưa về hơn 240,000 ngàn Mỹ kim cho 8 tổ chức tôn giáo và cộng đồng; gần đây nhất là 50 ngàn Mỹ kim cho Chùa Bồ Đề ở New Orleans, và 60 ngàn Mỹ kim cho Tu Viện Tường Vân ở Virginia. Năm trước đó Ban này giúp đem về 350 ngàn Mỹ kim cho ba tổ chức Công giáo ở Quận Cam, Philadelphia và Camden (NJ).

“Trong 6 năm qua chúng tôi đă đem về trên 2 triệu Mỹ kim cho khoảng 50 tổ chức khác nhau”, Cô Trần Trang-Khanh, Giám Đốc Ban Phát Triển Cộng Đồng, chia sẻ.Trong năm qua TS Nguyễn Đ́nh Thắng đă đến nhiều thành phố để hướng dẫn các tổ chức địa phương về phát triển chương tŕnh và ngân sách, như Phoenix, Albuquerque, Tucson, High Point (NC), Charlotte, Atlanta, Philadelphia…

Theo Ông, “cộng đồng chúng ta rất giàu ‘vốn con người’ nhưng lại rất nghèo ‘vốn tổ chức’. Do đó chúng tôi tập trung vào việc giúp cộng đồng tổ chức lại thành hội đoàn và rồi phát triển hội đoàn của ḿnh.”

Các nỗ lực giúp cho các tổ chức cộng đồng và tôn giáo thuộc chương tŕnh Neighborhood Empowerment and Support through Teamwork (NEST), dịch là “Cộng Đồng Tổ Ấm”.

Song song với việc giúp cho các tổ chức, Ban Phát Triển Cộng Đồng c̣n giúp cho các gia đ́nh ổn định đời sống và phát triển kinh tế, bao gồm các chương tŕnh tạo công ăn việc làm, giúp tạo tín dụng để mua nhà và mở tiểu thương. Các dịch vụ này được tập trung dưới chương tŕnh Tự Lập Qua Quỹ Tiết Kiệm và Giáo Dục.

Về lănh vực này, trong 12 tháng qua, Ban Phát Triển Cộng Đồng của UBCNVB đă đạt được những kết quả sau đây:

- Phục vụ 253 người học tiếng Anh, máy vi tính, thi bằng lái xe, và kiếm công ăn việc làm.

- Huấn luyện 537 người về vấn đề quản lư tài chánh, gầy dựng và bảo vệ tín dụng, am hiểu hơn về cách thức mua nhà, và quyền lợi và trách nhiệm của người làm chủ căn nhà.

- Giúp 110 gia đ́nh nạn nhân Katrina xin trợ cấp của chính phủ để sửa chữa nhà ở Biloxi, MS.

- Ghi danh 56 nạn nhân Katrina tham gia vào Trương Mục Phát Triển Cá Nhân (IDA) để giúp họ gầy dựng lại kinh tế gia đ́nh bằng cách mua nhà hay mở tiểu thương.

- Hợp tác với công ty cho vay tiền mua nhà, Freddie Mac, để soạn thảo và xem duyệt bộ tài liệu Gầy Dựng Tín Dụng (CreditSmart Asian) từ tiếng Anh qua tiếng Việt.

Chương tŕnh thứ hai gồm các dịch vụ di dân, nhập tịch, di trú qua hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ SOS. Đáng lưu tâm nhất là các trung tâm này đă giúp 600 người cao niên và cựu tù nhân cải tạo xin nhập tịch mà không phải thi phần Anh văn. Đến nay 300 người đă trở thành công dân Hoa Kỳ.

“Quí vị hăy tận dụng quyền công dân căn bản nhất là bầu cử để chọn những người lănh đạo tốt cho đất nước, cho thế hệ sau thấy được sự cảm kích và tinh thần can đảm của quư vị,” Dân Biểu Tiểu Bang Texas Hubert Vơ phát biểu tại buổi vinh danh các tân công dân do UBCNVB tổ chức ngày 30 tháng 10 vừa qua, với sự bảo trợ của Đài Phát Thanh Sàig̣n Houston.

Tại buổi này 40 tân công dân nhận bằng khen của UBCNVB và DB Hubert Vơ. Họ đă vượt qua rất nhiều trở ngại, kể cả các đ̣n tra tấn trong tù ảnh hưởng đến trí nhớ, để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Muốn t́m hiểu thêm về các chương tŕnh của Ban Phát Triển Cộng Đồng, xin liên lạc cô Nguyễn Thành ở số điện thoại (703) 538-2190.

Một số thành quả tiêu biểu của Ban Phát Triển Cộng Đồng:

- Luyện Anh Văn cho 500 người tị nạn và di dân, trong đó 245 người hoàn tất khóa học tiếng Anh ở cấp căn bản và cao hơn.

- Hướng dẫn 75 người về cách bảo quản công việc; 70 người hoàn thành chương tŕnh kiếm việc; giúp t́m việc cho 88 người; và giúp cho 80 người thi nhập tịch thành công.

- Giúp gần hai ngàn người khai thuế lấy về 3 triệu Mỹ Kim, và huấn luyện 81 thiện nguyện viên khai thuế giúp đồng hương.

- Mở trương mục ngân hàng cho 220 người; đưa 238 người tị nạn, con lai và nạn nhân buôn người vào chương tŕnh tiết kiệm phát triển cá nhân - họ đă dành dụm 1.7 triệu Mỹ kim mà trong đó phân nửa tiền bù thêm để mua nhà, mua xe, mua máy vi tính, hoặc học thêm.

- Hợp tác với nhà băng và các công ty về nhà cửa như Citibank, FDIC, AHOME, VHDA huấn luyện 412 người mua nhà; trên 400 người hiểu biết tổng quát vế vần đế tài chánh, 81 người xây dựng tín dụng, và 37 gia đ́nh đă mua được nhà.

- Cố vấn 52 người gầy dựng và duy tŕ tín dụng; giúp đỡ 37 người hoàn thành thủ tục mua nhà lần đầu, hoặc tái tài trợ căn nhà.

- Giúp trong việc phiên dịch sang Việt Ngữ tập tài liệu giảng dạy về kiến thức tài chánh (MoneySmart) của cơ quan Liên Bang bảo hiểm cho các ngân hàng (FDIC), và tài liệu về cách thức mua nhà của Fannie Mae.

- Hợp tác với Sở Thuế Vụ (IRS) để phổ biến rộng răi tin tức liên quan đến thuế má trên toàn quốc qua tờ báo Mạch Sống và chương tŕnh phát thanh hàng tuần của BPSOS.

- Giúp thành lập 43 hội đoàn; hướng dẫn 45 tổ chức xă hội và tôn giáo, và giúp đem về hơn hai triệu ngân khoản để ủng hộ các tổ chức này.

- Phục vụ 625 vị cao niên, trong đó 100 cao niên là tù nhân cải tạo; 35 cao niên đă nộp đơn xin miễn thi quốc tịch phần tiếng Anh, và hơn 20 hồ sơ được chấp thuận.

- Tổ chức 44 buổi hội thảo, 24 chương tŕnh phát thanh hàng tuần, đăng 20 bài viết, và 36 quảng cáo về chương tŕnh pḥng chống bịnh SIDA. Giúp hơn 30,000 ngàn người hiểu biết thêm về bịnh HIV/SIDA để pḥng ngừa trong xă hội.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Monday, November 12 @ 15:32:22 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang