Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
21026704
page views since June 01, 2005
MS60 - 07/07: Báo Động Khẩn

Tin Cập Nhật

Hăy Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Gia Đ́nh
Vận Động Thượng Viện Giữ Nguyên Diện Bảo Lănh Thân Nhân

Ngày 17 tháng 5 vừa qua một số thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hoà thoả thuận với Tổng Thống Bush về chính sách cải tổ toàn diện luật di dân. Một điều khoản thoả thuận sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cộng đồng người Việt cắt toàn bộ các diện bảo lănh cho thân nhân, ngoại trừ:(1) Công dân Hoa Kỳ bảo lănh cho vợ, chồng, hay con cái vị thành niên c̣n độc thân;

(2) Công dân Hoa Kỳ bảo lănh cho cha hoặc mẹ, nhưng số chỗ sẽ hạn chế ở mức 40 ngàn một năm—điều này sẽ kéo dài thời gian chờ đợi;

(3) Thường trú nhân (người có thẻ xanh) bảo lănh cho vợ, chồng hay con cái vị thành niên c̣n độc thân, nhưng số chỗ sẽ hạn chế ở mức 87 ngàn một năm—thời gian chờ đợi sẽ dài hơn rất nhiều.

Luật này, nếu được ban hành, sẽ ảnh hưởng đến các đơn bảo lănh nộp sau ngày 1 tháng 5, 2005.

Chúng tôi kêu gọi tất cả người Việt hiện có thân nhân chờ bảo lănh, các hội đoàn và tổ chức, cũng như các cơ quan truyền thông nhanh chóng lên tiếng với các vị thượng nghị sĩ trong tiểu bang của ḿnh. Chúng tôi thảo sẵn thư mẫu để quư vị gởi qua bưu điện, fax, hay email. Quư vị cũng có thể dùng nội dung của thư mẫu để gọi điện thoại đến văn pḥng các thượng nghị sĩ.

Chúng ta cần lên tiếng khẩn cấp. Hiện nay cuộc thương thảo đang diễn ra tại Thượng Viện, dằng co giữa các khuynh hướng khác nhau. Chúng ta cần lên tiếng ngay lúc này v́ cuộc thương thảo có thể đổi hướng bất kỳ lúc nào từ giờ cho đến ngày Thứ Sáu 25 tháng 5.

Tuần tới Thượng Viện sẽ băi khoá và cuộc thương thảo sẽ tiếp diễn sau đó. Chúng ta cũng cần lên tiếng trong thời gian băi khoá, khi các thượng nghị sĩ trở về làm việc ở tiểu bang của họ—họ cần nghe tiếng nói của cử tri và cư dân trong tiểu bang mà họ đại diện. Trước khi Thượng Viện tái nhóm họp, chúng tôi sẽ cập nhật t́nh h́nh và thông tin rộng răi về bước vận động kêá tiếp.

Hiện nay lực lượng chống di dân đang vận động mạnh mẽ. Các tổ chức bảo vệ di dân và các cộng đồng di dân và tị nạn cũng đang huy động lực lượng để đối phó. Chúng ta cần góp tiếng nói của cộng đồng người Việt trong giai đoạn gay cấn và quyết liệt hiện nay của một vấn đề cật ruột của chúng ta.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các hội đoàn, tổ chức, cơ quan truyền thông, và các cá nhân quan tâm phổ biến thật rộng răi lời báo động khẩn này. Để tạo thuận tiện cho đồng bào có thể lung túng trong việc sử dụng internet, nếu được xin quư vị điền sẵn các chi tiết cho lá thư mẫu trước khi phổ biến trong vùng của ḿnh. Chúng tôi kèm theo đây danh sách 100 vị thượng nghị sĩ cùng với địa chỉ và số điện thoại của họ ở Hoa Thịnh Đốn. Hiệu quả hơn nếu chúng ta gởi về văn pḥng địa phương của họ gần nhất nơi chúng ta cư ngụ. Các thông tin về văn pḥng này có thêå t́m qua địa chỉ trang mạng của mỗi thượng nghị sĩ.

Xin chân thành cảm ơn.

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng
Giám Đốc Điều Hành
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển  


May 24, 2007

The Honorable ______ (xin điền tên họ của vị thượng nghị sĩ vào nơi đây)
US Senator
Fax: __________________


Dear Senator _____, (xin điền họ của vị thượng nghị sĩ)

As your constituent and on behalf of my entire family, I am writing to urge you to defend the sanctity of family unity.

Specifically, the current family-based immigrant visa categories and the cap for each category should be kept intact.  Comprehensive immigration reform should preserve family unity and make sure immigrants come legally.

We count on you to be our voice in the on-going debate and negotiations in the Senate.

Sincerely,

____________________ (chữ kư)
(xin điền tên họ)
(xin điền địa chỉ)

Danh sách các thượng nghị sĩ (mỗi tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ)

Akaka, Daniel K.- (D - HI) Class I
141 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-6361
Web Form: akaka.senate.gov/email.cfm
 
Alexander, Lamar- (R - TN) Class II
455 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4944
Web Form: alexander.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Allard, Wayne- (R - CO) Class II
521 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5941
Web Form: allard.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Baucus, Max- (D - MT) Class II
511 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2651
Web Form: baucus.senate.gov/contact/emailForm.cfm?subj=issue
 
Bayh, Evan- (D - IN) Class III
131 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5623
Web Form: bayh.senate.gov/WebMail1.htm
 
Bennett, Robert F.- (R - UT) Class III
431 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5444
Web Form: bennett.senate.gov/contact/emailmain.html
 
Biden, Joseph R., Jr.- (D - DE) Class II
201 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5042
Web Form: biden.senate.gov/contact/emailjoe.cfm
 
Bingaman, Jeff- (D - NM) Class I
703 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5521
E-mail: senator_bingaman@bingaman.senate.gov
 
Bond, Christopher S.- (R - MO) Class III
274 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5721
Web Form: bond.senate.gov/contact/contactme.cfm
 
Boxer, Barbara- (D - CA) Class III
112 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-3553
Web Form: boxer.senate.gov/contact
 
Brown, Sherrod- (D - OH) Class I
455 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2315
Web Form: brown.senate.gov/contact.cfm
 
Brownback, Sam- (R - KS) Class III
303 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6521
Web Form: brownback.senate.gov/CMEmailMe.cfm
 
Bunning, Jim- (R - KY) Class III
316 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-4343
Web Form: bunning.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Email
 
Burr, Richard- (R - NC) Class III
217 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3154
Web Form: burr.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Byrd, Robert C.- (D - WV) Class I
311 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3954
Web Form: byrd.senate.gov/byrd_email.html
 
Cantwell, Maria- (D - WA) Class I
511 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3441
Web Form: cantwell.senate.gov/contact/index.html
 
Cardin, Benjamin L.- (D - MD) Class I
509 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4524
Web Form: cardin.senate.gov/contact/
 
Carper, Thomas R.- (D - DE) Class I
513 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2441
Web Form: carper.senate.gov/aemail.htm
 
Casey, Robert P., Jr.- (D - PA) Class I
383 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6324 
Web Form: casey.senate.gov/contact.cfm
 
Chambliss, Saxby- (R - GA) Class II
416 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3521
Web Form: chambliss.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=ContactU...
 
Clinton, Hillary Rodham- (D - NY) Class I
476 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4451
Web Form: clinton.senate.gov/contact
 
Coburn, Tom- (R - OK) Class III
172 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5754
Web Form: coburn.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Cochran, Thad- (R - MS) Class II
113 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5054
Web Form: cochran.senate.gov/contact.htm
 
Coleman, Norm- (R - MN) Class II
320 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5641
Web Form: coleman.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.ContactForm
 
Collins, Susan M.- (R - ME) Class II
413 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2523
Web Form: collins.senate.gov/public/continue.cfm?FuseAction=Contact...
 
Conrad, Kent- (D - ND) Class I
530 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-2043
Web Form: conrad.senate.gov/webform.html
 
Corker, Bob- (R - TN) Class I
185 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3344
Web Form: corker.senate.gov/Contact/index.cfm
 
Cornyn, John- (R - TX) Class II
517 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-2934
Web Form: cornyn.senate.gov/contact/index.html
 
Craig, Larry E.- (R - ID) Class II
520 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2752
Web Form: craig.senate.gov/email/
 
Crapo, Mike- (R - ID) Class III
239 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6142
Web Form: crapo.senate.gov/contact/email.cfm
 
DeMint, Jim- (R - SC) Class III
340 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6121
Web Form: demint.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Dodd, Christopher J.- (D - CT) Class III
448 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-2823
Web Form: dodd.senate.gov/index.php?q=node/3130
 
Dole, Elizabeth- (R - NC) Class II
555 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6342
Web Form: dole.senate.gov/index.cfm?FuseAction=ContactInformation.C...
 
Domenici, Pete V.- (R - NM) Class II
328 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6621
Web Form: domenici.senate.gov/contact/contactform.cfm
 
Dorgan, Byron L.- (D - ND) Class III
322 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2551
E-mail: senator@dorgan.senate.gov
 
Durbin, Richard- (D - IL) Class II
309 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2152
Web Form: durbin.senate.gov/contact.cfm
 
Ensign, John- (R - NV) Class I
119 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6244
Web Form: ensign.senate.gov/forms/email_form.cfm
 
Enzi, Michael B.- (R - WY) Class II
379A RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3424
Web Form: enzi.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=ContactInform...
 
Feingold, Russell D.- (D - WI) Class III
506 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510 
(202) 224-5323
Web Form: feingold.senate.gov/contact_opinion.html
 
Feinstein, Dianne- (D - CA) Class I
331 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3841
Web Form: feinstein.senate.gov/email.html
 
Graham, Lindsey- (R - SC) Class II
290 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5972
Web Form: lgraham.senate.gov/index.cfm?mode=contact
 
Grassley, Chuck- (R - IA) Class III
135 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3744
Web Form: grassley.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Gregg, Judd- (R - NH) Class III
393 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3324
Web Form: gregg.senate.gov/sitepages/contact.cfm
 
Hagel, Chuck- (R - NE) Class II
248 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4224
Web Form: hagel.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Harkin, Tom- (D - IA) Class II
731 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3254
Web Form: harkin.senate.gov/contact/contact.cfm
 
Hatch, Orrin G.- (R - UT) Class I
104 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5251
Web Form: hatch.senate.gov/index.cfm?Fuseaction=Offices.Contact
 
Hutchison, Kay Bailey- (R - TX) Class I
284 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5922
Web Form: hutchison.senate.gov/contact.html
 
Inhofe, James M.- (R - OK) Class II
453 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4721
Web Form: inhofe.senate.gov/contactus.htm
 
Inouye, Daniel K.- (D - HI) Class III
722 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3934
Web Form: inouye.senate.gov/abtform.html
 
Isakson, Johnny- (R - GA) Class III
120 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3643
Web Form: isakson.senate.gov/contact.cfm
 
Johnson, Tim- (D - SD) Class II
136 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5842
Web Form: johnson.senate.gov/emailform.cfm
 
Kennedy, Edward M.- (D - MA) Class I
317 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4543
Web Form: kennedy.senate.gov/senator/contact.cfm
 
Kerry, John F.- (D - MA) Class II
304 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2742
Web Form: kerry.senate.gov/v3/contact/email.html
 
Klobuchar, Amy- (D - MN) Class I
302 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3244 
Web Form: klobuchar.senate.gov/contact.cfm
 
Kohl, Herb- (D - WI) Class I
330 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5653
Web Form: kohl.senate.gov/gen_contact.html
 
Kyl, Jon- (R - AZ) Class I
730 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4521
Web Form: kyl.senate.gov/contact.cfm
 
Landrieu, Mary L.- (D - LA) Class II
724 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5824
Web Form: landrieu.senate.gov/contact/index.cfm
 
Lautenberg, Frank R.- (D - NJ) Class II
324 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3224
Web Form: lautenberg.senate.gov/contact/
 
Leahy, Patrick J.- (D - VT) Class III
433 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4242
E-mail: senator_leahy@leahy.senate.gov
 
Levin, Carl- (D - MI) Class II
269 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6221
Web Form: levin.senate.gov/contact/index.cfm
 
Lieberman, Joseph I.- (ID - CT) Class I
706 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4041
Web Form: lieberman.senate.gov/contact/index.cfm?regarding=issue
 
Lincoln, Blanche L.- (D - AR) Class III
355 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4843
Web Form: lincoln.senate.gov/webform.html
 
Lott, Trent- (R - MS) Class I
487 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6253
Web Form: lott.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Email
 
Lugar, Richard G.- (R - IN) Class I
306 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4814
E-mail: senator_lugar@lugar.senate.gov
 
Martinez, Mel- (R - FL) Class III
356 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3041
Web Form: martinez.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=ContactIn...
 
McCain, John- (R - AZ) Class III
241 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2235
Web Form: mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=Contact.Home
 
McCaskill, Claire- (D - MO) Class I
717 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6154 
Web Form: mccaskill.senate.gov/contact.cfm
 
McConnell, Mitch- (R - KY) Class II
361-A RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2541
Web Form: mcconnell.senate.gov/contact_form.cfm
 
Menendez, Robert- (D - NJ) Class I
317 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4744
Web Form: menendez.senate.gov/contact/contact.cfm
 
Mikulski, Barbara A.- (D - MD) Class III
503 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4654
Web Form: mikulski.senate.gov/mailform.html
 
Murkowski, Lisa- (R - AK) Class III
709 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6665
Web Form: murkowski.senate.gov/contact.cfm
 
Murray, Patty- (D - WA) Class III
173 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2621
Web Form: murray.senate.gov/email/index.cfm
 
Nelson, Bill- (D - FL) Class I
716 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5274
Web Form: billnelson.senate.gov/contact/email.cfm
 
Nelson, E. Benjamin- (D - NE) Class I
720 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6551
Web Form: bennelson.senate.gov/contact/email.cfm
 
Obama, Barack- (D - IL) Class III
713 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2854
Web Form: obama.senate.gov/contact/
 
Pryor, Mark L.- (D - AR) Class II
257 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2353
Web Form: pryor.senate.gov/contact/
 
Reed, Jack- (D - RI) Class II
728 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4642
Web Form: reed.senate.gov/contact/contact-share.cfm
 
Reid, Harry- (D - NV) Class III
528 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3542
Web Form: reid.senate.gov/contact/email_form.cfm
 
Roberts, Pat- (R - KS) Class II
109 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4774
Web Form: roberts.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=ContactInf...
 
Rockefeller, John D., IV- (D - WV) Class II
531 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6472
Web Form: rockefeller.senate.gov/services/email.cfm
 
Salazar, Ken- (D - CO) Class III
702 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5852
Web Form: salazar.senate.gov/contact/email.cfm
 
Sanders, Bernard- (I - VT) Class I
332 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5141
Web Form: sanders.senate.gov/comments/
 
Schumer, Charles E.- (D - NY) Class III
313 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6542
Web Form: schumer.senate.gov/SchumerWebsite/contact/webform.cfm
 
Sessions, Jeff- (R - AL) Class II
335 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4124
Web Form: sessions.senate.gov/email/contact.cfm
 
Shelby, Richard C.- (R - AL) Class III
110 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5744
E-mail: senator@shelby.senate.gov
 
Smith, Gordon H.- (R - OR) Class II
404 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3753
Web Form: gsmith.senate.gov/webform.htm
 
Snowe, Olympia J.- (R - ME) Class I
154 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5344
Web Form: snowe.senate.gov/contact.htm
 
Specter, Arlen- (R - PA) Class III
711 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4254
Web Form: specter.senate.gov/index.cfm?FuseAction=ContactInfo.Home
 
Stabenow, Debbie- (D - MI) Class I
133 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4822
Web Form: stabenow.senate.gov/email.htm
 
Stevens, Ted- (R - AK) Class II
522 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3004
Web Form: stevens.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Contact.Em...
 
Sununu, John E.- (R - NH) Class II
111 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2841
Web Form: www.sununu.senate.gov/webform.html
 
Tester, Jon- (D - MT) Class I
204 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2644 
Web Form: tester.senate.gov/Contact/
 
Thomas, Craig- (R - WY) Class I
307 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-6441
Web Form: thomas.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Thune, John- (R - SD) Class III
493 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2321
Web Form: thune.senate.gov/index.cfm?FuseAction=Contact.Home
 
Vitter, David- (R - LA) Class III
516 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4623
Web Form: vitter.senate.gov/?module=webformIQV1
 
Voinovich, George V.- (R - OH) Class III
524 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-3353
Web Form: voinovich.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Contact....
 
Warner, John- (R - VA) Class II
225 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2023
Web Form: warner.senate.gov/contact/contactme.cfm
 
Webb, Jim- (D - VA) Class I
144 RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-4024 
Web Form: webb.senate.gov/contact/
 
Whitehouse, Sheldon- (D - RI) Class I
502 HART SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-2921 
Web Form: whitehouse.senate.gov/contact.cfm
 
Wyden, Ron- (D - OR) Class III
230 DIRKSEN SENATE OFFICE BUILDING WASHINGTON DC 20510
(202) 224-5244
Web Form: wyden.senate.gov/contact.html

 

Posted on Monday, June 11 @ 11:29:35 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Cập Nhật
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Cập Nhật:
Học Bổng Cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Cập NhậtTin Sinh HoạtTin Tức Thời SựTin Trang Nhất


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang